Person

Handledare

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post susanne.pelgerscience.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (4 st)

Artiklar (20 st)

Bokkapitel (3 st)

Konferensbidrag (29 st)

Rapporter (7 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Handledare

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post susanne.pelgerscience.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-04