Person

Handledare

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post susanne.pelgerscience.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Hur kan studenter utveckla sin förmåga att skriva? Hur kan lärare stödja denna utveckling? Och hur kan skrivande främja ämnesförståelse? Frågorna är centrala i min forskning, där jag undersöker skrivandet som mål och medel inom naturvetenskaplig utbildning.

Särskilt intresserar jag mig för hur ett mer utåtriktat skrivande, med en bredare allmänhet som målgrupp, kan vara ett sätt för studenter att vidga perspektivet och upptäcka nya sidor av sitt ämne. Syftet med min forskning är att öka kunskapen om hur kommunikation, i synnerhet skrivande, kan integreras i ämnesundervisningen och användas som redskap för naturvetenskapligt lärande. Målet är att hitta didaktiska strategier som främjar studenters utveckling av kommunikationsfärdighet, ämnesförståelse och naturvetenskaplig allmänbildning.


Min forskning är praxisnära med en koppling såväl till högre naturvetenskaplig utbildning som till olika aktörer i samhället utanför akademin. Forskningen har en flervetenskaplig inriktning, vilket innebär att jag samarbetar med forskare inom olika ämnesområden: lingvistik, retorik, utbildningsvetenskap och naturvetenskap.

Böcker (4 st)

Artiklar (19 st)

Bokkapitel (3 st)

Konferensbidrag (29 st)

Rapporter (6 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Handledare

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post susanne.pelgerscience.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2020-06-04