Person

peter.svenssonfek.luse | 2020-01-28

Gästlärare

  • Högskolepedagogisk utveckling, AHU
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post peter.svenssonfek.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (5 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (21 st)

Bokkapitel (24 st)

Konferensbidrag (5 st)

Rapporter (1 st)

Working papers (3 st)

Recensioner (4 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (7 st)

Tidningsartiklar (4 st)

Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Gästlärare

  • Högskolepedagogisk utveckling, AHU
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post peter.svenssonfek.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-04