Person

peter.svenssonfek.luse | 2020-01-28

Gästlärare

  • Högskolepedagogisk utveckling, AHU
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post peter.svenssonfek.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskning sker främst inom det fält som kallas för critical management studies. Jag är också intresserad av diskursanalytiska ansatser till företag, företaganda, organisationer och marknad. Just nu bedriver jag forskning på finansiell kommunikation, främst såsom den sker i årsredovisningar och på bolagsstämmor.

Böcker (4 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (21 st)

Bokkapitel (23 st)

Konferensbidrag (5 st)

Rapporter (1 st)

Working papers (3 st)

Recensioner (4 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (7 st)

Tidningsartiklar (4 st)

Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Gästlärare

  • Högskolepedagogisk utveckling, AHU
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post peter.svenssonfek.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2020-06-04