lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Om forskningen

Forskning om ämneslärarstudenters lärande och utveckling av yrkeskunskaper under verksamhetsförlagd utbildning.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Paul Strand

Doktorand
Utbildningsvetenskap
Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post paul.stranduvet.luse

Besöksadress Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11