Person

Doktorand

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post malin.christerssonmath.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Jag är ursprungligen datalog med en fil.mag i datalogi och matematik. Efter att ha kompletterad med en lärarexamen, arbetade jag i 10 år som gymnasielärare i matematik och programmering. Under min tid som lärare arbetade jag med att försöka övervinna de strukturella hinder som finns mot att använda digitala hjälpmedel i matematikundervisningen.

För närvarande är jag doktorand i utbildningsvetenskap med inriktningen matematikämnets didaktik. Mitt forskningsområde är programmering på grundskolenivå. Jag har även institutionstjänstgöring i form av matematikundervisning vid Lunds universitet, samt arbete med en nationell mötesplats på webben för IKT i matematikundervisningen under ledning av NCM (Nationellt centrum för matematikundervisning).

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Publikationer:

DNA Computation of Integer Addition Table with Applications to Boolean Convolution, Proc. Workshop on Molecular Computing at MFCS ’98, September 1998, Brno, Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag


DNA Computation of Integer Addition Table with Applications to Boolean Convolution, Romanian Journal of Information Science and Technology, Volume 1, number 4, 1998
- Gossiping with Bounded Size Messages in ad hoc Radio Networks, ICALP 2002: 377-389

Datorer på nationella prov, Nämnaren nr 4 2011, M. Christersson and T. Lingefjärd

Konferensbidrag:

“Aktiv inlärning med GeoGebra”, Gymnasiecentrum för matematik, Department of Mathematics, Lund University, 2009

Euklidisk geometri och GeoGebra, Matematikbiennalen 2010 in Stockholm, A. Persson and M. Christersson

Matematik - ämnet som inte fick plats i skolans digitala miljö, Matematikundervisning för den digitala generationen - visioner och strategier september 2012, Malmö Högskola och Nationellt Centrum för Matematikutbildning

Programming as a means to learn mathematics in compulsory school, 26th Nordic and 1st European-Nordic Congress of Mathematicians 2013, Lund university

Priser:
Första pris i Kappa, en nationell tävling i matematik för lärare, 2004

Doktorand

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post malin.christerssonmath.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-04