Person

louise.rietzuvet.luse | 2015-08-28

Forskarstuderande

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post louise.rietzuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mitt forskningsfokus rör sig kring elevers argumentation i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI). SNI ger möjlighet att placera ett naturvetenskapligt innehåll i ett meningsfullt och relevant sammanhang och förbereder elever inför livet som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Bakgrunden till mitt forskningsintresse är att studier som undersökt hur elever understödjer sina argument i sociovetenskaplig argumentation (SVA) visar att elever tenderar att grunda sina argument i värderingar snarare än i ämneskunskap. Elever har också visat sig ha svårigheter att konstruera argument där påståenden och bevis (understöd) kopplas till varandra på ett adekvat sätt. Det är därför viktigt att stödja elevers användning av kunskapsbaserade argument. I min studie planerades och genomfördes en intervention med målet att utbilda eleverna kring hur en argumentation av hög kvalitet kan vara upplagd. Genom att göra elever mer medvetna om förväntningarna kring SVA, både vad gäller innehåll och strukturella aspekter, kan deras argumentation kanske förbättras.

Den första delen av studien syftar till att utforska gymnasieelevers skriftliga argumentation kring en SNI-fråga efter att de genomgått interventionen. Fokus ligger på hur eleverna understödjer sina argument. Ytterligare ett forskningsintresse är elevernas erfarenhet av att arbeta med sociovetenskaplig argumentation inom ramen för kemiutbildning.

Forskarstuderande

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post louise.rietzuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2020-06-04