Person

Kursadministratör, arkivhanterare

  • Högskolepedagogisk utveckling, AHU
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Skyddsombud, utbildningsadministratör

  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post lina.anderssonuvet.luse

Telefon
046–222 39 00 (MNO-huset)
042–35 65 35 (Helsingborg)

Rum Lund: MNO:M308f, Helsingborg: C448

Besöksadress
Sölvegatan 16, Lund (MNO-huset)
Universitetsplatsen 2, Helsingborg (Helsingborg)

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (arkivhanterare, kursadministratör, utbildningsadministratör)
Box 882, 251 08 Helsingborg (arkivhanterare, skyddsombud)

Internpost hämtställe 11 (MNO-huset)

Kursadministratör, arkivhanterare

  • Högskolepedagogisk utveckling, AHU
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Skyddsombud, utbildningsadministratör

  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post lina.anderssonuvet.luse

Telefon
046–222 39 00 (MNO-huset)
042–35 65 35 (Helsingborg)

Rum Lund: MNO:M308f, Helsingborg: C448

Besöksadress
Sölvegatan 16, Lund (MNO-huset)
Universitetsplatsen 2, Helsingborg (Helsingborg)

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (arkivhanterare, kursadministratör, utbildningsadministratör)
Box 882, 251 08 Helsingborg (arkivhanterare, skyddsombud)

Internpost hämtställe 11 (MNO-huset)