Person

Kursadministratör, arkivhanterare

  • Högskolepedagogisk utveckling, AHU
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Katalogadministratör, skyddsombud, utbildningsadministratör

  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post lina.anderssonuvet.luse

Telefon 046–222 39 00

Rum
M308F (kursadministratör)
MNO:308F (utbildningsadministratör)

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund (arkivhanterare, kursadministratör, utbildningsadministratör)
Universitetsplatsen 2, plan C4, Helsingborg (arkivhanterare, katalogadministratör, skyddsombud)

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (arkivhanterare, kursadministratör, utbildningsadministratör)
Box 882, 251 08 Helsingborg (arkivhanterare, katalogadministratör, skyddsombud)

Internpost hämtställe 11

Kursadministratör, arkivhanterare

  • Högskolepedagogisk utveckling, AHU
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Katalogadministratör, skyddsombud, utbildningsadministratör

  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post lina.anderssonuvet.luse

Telefon 046–222 39 00

Rum
M308F (kursadministratör)
MNO:308F (utbildningsadministratör)

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund (arkivhanterare, kursadministratör, utbildningsadministratör)
Universitetsplatsen 2, plan C4, Helsingborg (arkivhanterare, katalogadministratör, skyddsombud)

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (arkivhanterare, kursadministratör, utbildningsadministratör)
Box 882, 251 08 Helsingborg (arkivhanterare, katalogadministratör, skyddsombud)

Internpost hämtställe 11