lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Om forskningen

Att undervisa i de naturvetenskapliga ämnena i dagens skola innebär en stor mängd möjligheter och utmaningar. Inga snabba och enkla svar finns på frågan hur undervisning sker på bästa sätt när digitala verktyg finns att tillgå. Goda ämneskunskaper behöver kombineras med pedagogiska kunskaper samt kunskaper i användning av digitala verktyg. 

Min forskning har fokus på användningen av digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik. Ett övergripande syfte med studien är att skapa en ökad kunskap om och förståelse för hur lärares val och användning av digitala verktyg påverkar den naturvetenskapliga undervisningspraktiken. Att digitala verktyg används säger något om lärarnas tekniska kunskap, men inget om verktygens möjligheter och lämplighet i sammanhanget. Ramverket TPACK används för att visa hur lärares olika kunskapsområden och kompetenser påverkar varandra och samverkar när de planerar och genomför sin undervisning.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Karin Ollinen

Forskarstuderande
Utbildningsvetenskap
Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post karin.ollinenuvet.luse

Mobil 070–899 91 11

Besöksadress Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11