lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i samhällskunskapsämnets didaktik på utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Lunds Universitet, Campus Helsingborg, sedan februari 2013. Jag tog min min gymnasielärarexamen i svenska och samhällskunskap 2005 på Linköpings Universitet och har arbetat som gymnasielärare sedan dess. Utöver gymnasielärarexamen har jag även en fil. mag. med litteraturvetenskap som huvudämne och pedagogik, genusvetenskap samt idé- och lärdomshistoria som biämnen.

Jag kommer från landsbygden mellan Falkenberg och Varberg, jag har studerat i Göteborg, Linköping och Lund, jag bor i Malmö och genomför nu min forskarutbildning i Helsingborg.

Forskning

Om forskningen

Mitt avhandlingsarbete har samhällskunskapens och läroplanens skrivelser om aktivt medborgarskap som utgångspunkt. Jag är nyfiken på hur elever på ett gymnasium med hög sociokulturell status möter ämnets, lärarens och skolans arbete med att uppfylla läroplanens skrivelser om jämlikhet. De ideal av överordning som manifesteras på olika sätt på skolan och samhällskunskapens ämnesinnehåll, samt värdegrunden i läroplanen, bygger upp paradoxala förhållanden som eleverna befinner sig i. Deras hantering av sin situation försöker jag förstå genom alienationsteori, genom olika teorier om makt och kunskap, status, hierarkier och privilegier.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Undervisning:
VT 2013, VT 2015: ÄSHA24 Det senmoderna samhällets utmärkande drag (Föreläsning, seminarier och delexamination), ämneslärarprogrammet, samhällslärarstudenter

HT 2015: Gästföreläsning, ämneslärarprogrammet, samhällslärarstudenter ÄSHA11, ALS100

VT 2015, VT 2016: Utbildningsvetenskaplig kärna, ÄUVA64 Mångfald, rättvisa och stöd till lärande (Reviderar kurs + ansvarar för halva kursen tillsammans med Katarina Blennow) samt ÄUVP67 Utvärdering och utvecklingsarbete. (Reviderar kurs + ansvarar för halva kursen tillsammans med David Örbring)

VT 2015, HT 2015: Institutionsrepresentant vid Campus Helsingborgs JÄMLIK-grupp för arbete med jämlikhet, jämställdhet och mångfald.

VT 2015: HTDR suppleant samt valberedare.

Janna Lundberg

Doktorand
Utbildningsvetenskap
Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post janna.lundberguvet.luse

Telefon 046–222 69 45

Mobil 073–150 15 69

Besöksadress Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11