Person

Handledare

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post irina.schmittgenus.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

I mitt arbete fokuserar jag på maktrelationer och erfarenheter av intersektionerna mellan genus, kön och sexualitet med idéer om nationella tillskrivningar och tillhörigheter. Jag placerar detta arbete i organisationer där kunskap produceras och det nationella skrivs in, som skolor och högskolor. Mina tidigare forskningsprojekt har handlad om förhandlingar av nationell tillhörighet, barn med HBTQI+-föräldrar och deras erfarenheter i skolan i ett europeiskt samarbetsprojekt, likabehandlingsarbete i akademin och vuxnas strategier för rättvisearbetet kring HBTQI+ i skolor.

Teoretiskt och metodologiskt placerar jag mitt arbete inom trans- och queer-feministisk utbildningsforskning i diskussion med post- och dekolonial kunskapsproduktion.

I mitt nyligen avslutade VR-finansierad projekt har jag mött unga och unga vuxna trans och ickebinära personer i en intervjustudie om deras erfarenheter i skolan. I denna första forskningsstudien på temat i Sverige uppmärksammas en rad spänningar mellan elevernas ifrågasättande av traditionella förståelse av sexualitet och kön, och skolorna ibland auktoritära reproduktion av binära kön i både bemötande, pedagogik, ämneskunskaperna och administration. Samtidigt blir det tydligt att en skolas arbete för mindre cisnormativ undervisning förbättrar elevernas studievillkor.   

Böcker (1 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (5 st)

Bokkapitel (13 st)

Konferensbidrag (33 st)

Rapporter (2 st)

Working papers (2 st)

Recensioner (5 st)

Tidningsartiklar (2 st)

Övrigt (15 st)

Handledare

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post irina.schmittgenus.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2020-06-04