Person

Doktorand

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post ingemar.karlssonuvet.luse

Mobil 070–739 81 32

Rum A230

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Jag är doktor i utbildningsvetenskap med inriktningen matematikdidaktik. Jag har arbetat som ämneslärare i matematik, biologi och kemi i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen och har en magister- och masterexamen i utbildningsvetenskap.
Jag är intresserad av förklaringar till låga prestationer i matematik och skriver för närvarande en bok om begreppet dyskalkyli, dvs en matematisk störning som kan ha en medicinsk bakgrund.

Jag handleder dessutom studenter som skriver examensarbete i matematikdidaktik.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Läromedelsförfattare

VIS-lärare (Vetenskap i skolan)

Publicerat:
*Artikel i Nämnaren nr 2/2008: Geometri i samarbete
*Artikel i Specialpedagogisk tidskrift nr 1/2011: Specifika utbildningsbehov i skolmatematiken

Doktorand

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post ingemar.karlssonuvet.luse

Mobil 070–739 81 32

Rum A230

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2020-06-04