lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i utbildningsvetenskap med inriktningen matematikdidaktik.Jag har arbetat som ämneslärare i matematik,
biologi och kemi i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen och har en magister- och masterexamen i utbildningsvetenskap.
Jag är intresserad av orsaker till låga prestationer i matematik och mina studier på masternivå har handlat om vad elevernas sociala nätverk kan betyda för uppkomsten av matematiksvårigheter.

Forskning

Om forskningen

I mitt avhandlingsprojekt har jag för avsikt att ge en teoretisk bakgrund till begreppet dyskalkyli samt lyfta fram på vilket sätt denna term är vetenskapligt förankrad i den internationella forskningslitteraturen.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Läromedelsförfattare

VIS-lärare (Vetenskap i skolan)

Publicerat:
*Artikel i Nämnaren nr 2/2008: Geometri i samarbete
*Artikel i Specialpedagogisk tidskrift nr 1/2011: Specifika utbildningsbehov i skolmatematiken

Ingmar Karlsson

Doktorand
Utbildningsvetenskap
Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post ingmar.karlssonuvet.luse

Mobil 070–739 81 32

Rum A230

Besöksadress Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11