Person

eva.saethermhm.luse | 2013-09-14
Eva Saether

Handledare

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post eva.saethermhm.luse

Mobil 073–159 05 16

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Jag är docent i musikpedagogik och lektor i musik och samhälle vid Musikhögskolan i Malmö. Som forskande lärare undervisar jag inom ramen för den utbildningsvetenskapliga kärnan vid lärarutbildningen i musik, och har också varit med och utvecklat detta område vid Musikhögskolan i Malmö. Jag har också ansvar för masternivån i musikpedagogik och handleder både doktorander och masterstudenter, liksom studenter i musiklärarutbildningen. Jag är aktiv i International Society for Music Education (ISME) och är ledamot i Music in Schools and Teacher Education (MISTEC). Dessutom är jag ledamot i Konstnärliga fakultetsnämnden, Fakultetsstyrelsen vid konstnärliga fakulteten, Forskarutbildningsnämnden vid Musikhögskolan och Styrkommittén för forskarskola i utbildningsvetenskap. Under läsåret 2013-2014 är jag "gästdocent" vid institutionen för utbildningsvetenskap, Campus Helsingborg, med uppdrag att vara mentor för doktoranderna i den nya forskningsmiljö som växer fram här.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är professor i musikpedagogik med inriktning mot utbilningsvetenskap. Min musikaliska hemvist i svensk spelmansmylla utgör motorn och drivkraften för mina forskningsprojekt vilka har som gemensamt tema att de belyser interkulturella perspektiv på musikaliskt lärande och kreativitet(er). I min avhandling om ”det muntliga universitet” i Gambia såddes första fröet till ett intresse för konstnärligt inspirerade forskningsmetoder, ett område som sedan dess (2003) varit aktuellt i flera olika projekt. Ytterligare forskningsintressen är social hållbarhet och kollaborativt lärande. Jag undervisar inom ramen för den utbildningsvetenskapliga kärnan vid lärarutbildningen i musik, Musikhögskolan i Malmö och handleder både doktorander, masterstudenter och studenter i musiklärarutbildningen. Sedan 2010 ansvarar jag för masternivån i musikpedagogik. Mitt internationella engagemang avspeglas både i medverkan i internationella forskningsprojekt och i aktivt arbete inom International Society for Music Education (ISME) där jag varit ledamot (2008 - 2014) i kommissionen Music in Schools and Teacher Education (MISTEC). Jag är också aktiv i nätverket Cultural Diversity in Music Education (CDIME). 2013 - 2016 var jag verksam som mentor för doktoranderna vid institutionen för utbildningsvetenskap, Campus Helsingborg. Från höstterminen 2016 har mentorsskapet ersatts av  handledarskap och deltagande i den utbildningsvetenskapliga forskningsmiljön. Jag är docent vid Sibeliusakademin sedan 2015 och medlem i The International Advisory Board för projektet "Global Visions".

Böcker (3 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (9 st)

Bokkapitel (31 st)

Konferensbidrag (68 st)

Rapporter (3 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Övrigt (3 st)

Handledning vid Lunds universitet (8 st)

Eva Saether

Handledare

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post eva.saethermhm.luse

Mobil 073–159 05 16

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2020-06-04