Person

Eva Saether

Handledare

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post eva.saethermhm.luse

Mobil 073–159 05 16

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Jag är docent i musikpedagogik och lektor i musik och samhälle vid Musikhögskolan i Malmö. Som forskande lärare undervisar jag inom ramen för den utbildningsvetenskapliga kärnan vid lärarutbildningen i musik, och har också varit med och utvecklat detta område vid Musikhögskolan i Malmö. Jag har också ansvar för masternivån i musikpedagogik och handleder både doktorander och masterstudenter, liksom studenter i musiklärarutbildningen. Jag är aktiv i International Society for Music Education (ISME) och är ledamot i Music in Schools and Teacher Education (MISTEC). Dessutom är jag ledamot i Konstnärliga fakultetsnämnden, Fakultetsstyrelsen vid konstnärliga fakulteten, Forskarutbildningsnämnden vid Musikhögskolan och Styrkommittén för forskarskola i utbildningsvetenskap. Under läsåret 2013-2014 är jag "gästdocent" vid institutionen för utbildningsvetenskap, Campus Helsingborg, med uppdrag att vara mentor för doktoranderna i den nya forskningsmiljö som växer fram här.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (3 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (9 st)

Bokkapitel (31 st)

Konferensbidrag (68 st)

Rapporter (3 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Övrigt (3 st)

Handledning vid Lunds universitet (6 st)

Eva Saether

Handledare

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post eva.saethermhm.luse

Mobil 073–159 05 16

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11