lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Om forskningen

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärarnas PCK uttrycks i handling i en naturvetenskaplig undervisningspraktik. Det är en kvalitativ studie där tre lärares fysikundervisning i åk 7-zoomas in. Internationell forskning belyser lärarens inverkan på elevers prestationer i allmänhet och i naturvetenskaplig utbildning i synnerhet. Denna studie undersöker hur lärare beskriver och reflekterar över sina undervisningsaktiviteter och hur dessa aktiviteter upplevs av eleverna. Studien använder begreppet Pedagogical Content Knowledge (PCK) som ett perspektiv på lärarens professionskunskap. I studien var lektionerna i fysik förberedda i ett kollegialt samarbete med hjälp av ett konceptuellt verktyg (CoRe). Lärarnas undervisning genomfördes, videoinspelades och reflekterades i videoklubbar med både lärare och elever. Resultaten visar hur den tysta kunskapen hos lärare  omsattes i handling i undervisningen och prövar att synliggöra vad lärare och elever anser gynnar elevers lärande. Den dialektiska processen mellan undervisning och lärande synliggjordes för lärarna och ledde till en professionell utveckling och en ökad förståelse för elevernas respons på lärarnas handlingar. Studien syftar att ge ett kunskapsbidrag inom elevers förståelse för och tillgodogörande av lärares undervisningshandlingar i naturvetenskaplig undervisning i högstadiet. Studien var klar i mars  2019 och publiserades som nr 2 i serien Lund Studies in Educational Research.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Eva Pennegård

Forskarstuderande
Utbildningsvetenskap
Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post eva.pennegarduvet.luse

Besöksadress Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11