Person

david.orbringuvet.luse | 2015-04-17
David Örbring

Handledare

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post david.orbringuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Född 1981. Utbildad lärare i geografi och svenska för grundskolans senare år och gymnasiet. Studerat etnologi och sociologi. Utbildad i Lund och Malmö. Sekreterare i Geografilärarnas Riksförening. Föreningsredaktör för tidskriften Geografiska Notiser. Författare av läromedel.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Gästlärare vid Humboldt universitet
https://www.geographie.hu-berlin.de/abteilungen/didaktik/mitarbeiter

Projektledare – Kommunicera ämnesdidaktisk forskning i geografi. Helsingborg stad 2014

Webmaster – Lunds doktorandkår – 2014

Informationsansvarig i arbetsutskottet vid humanisternas och teologernas doktorandråd. 2014

Ledamot i styrgruppen för forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Vid utbildningsvetenskapliga institutionen – Lunds universitet. Sedan VT 2014.

Doktorandrepresentant för institutionen i utbildningsvetenskap. Vald 2013, 2014

Vetenskap I Skolan (VIS). Jag är en så kallad VIS-lärare och vill på det sättet fungera som en länk mellan forskning och praktik. 2013 - Pågående www.visvis.se

Projektledare i Forskningsnätat Skåne. Anordnar och bokar in forskare och vetenskap till främst gymnasieskolor i Skåne. http://www.forskningsnatet.se/ 2013 – pågående
Projekt:
• Vi förändrar klimatet – föreläsning och diskussion. Med Markku Rummukainen professor i klimatologi vid Lunds universitet och koordinator i klimatfrågor vid SMHI. HT-2013
• Byggnadsenergi. VT-2014
• Valet 2014. HT-2014

Enskild firma - Örbrings läromedel. Jag driver sedan 2012 en enskild firma där jag skriver läromedel. www.orbringslaromedel.se. Uppdrag från - Gleerups, Natur & Kultur och Utbildningsradion. För exempel se publikationer.

Vinnare av Retorikmatchen 2012. Under läsåret 2011/2012 tog jag mina dåvarande elever i grundskolan till vinst i UR:s rikstäckande tävling i retorik.

Granskningsuppdrag - NE Nationalencyklopedin AB.

Föreningsredaktör för tidskriften Geografiska Notiser, även skribent. Sedan våren 2012.

Sekreterare i Geografilärarnas riksförening. Sedan våren 2008.

Ledamot i styrelsen för södra kretsen i Geografilärarnas Riksförening. Vald våren 2014.

David Örbring

Handledare

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post david.orbringuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-04