Person

david.orbringuvet.luse | 2015-04-17
David Örbring

Handledare

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post david.orbringuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Född 1981. Utbildad lärare i geografi och svenska för grundskolans senare år och gymnasiet. Studerat etnologi och sociologi. Utbildad i Lund och Malmö. Sekreterare i Geografilärarnas Riksförening. Föreningsredaktör för tidskriften Geografiska Notiser. Författare av läromedel.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Forskningens syfte är att ge ny insikt i vilka intentioner och vilken bakgrund som är till grund för konceptet förmågor i geografi i lgr11, samt i hur geografilärare i årkurs 7-9 beskriver och uppfattar konceptet. Ytterligare ett syfte är att sätta ovanstående insikt i relation till nationell och internationell forskning i geografi såväl ämnesmässig som utbildningsvetenskaplig.

Min forskning är kvalitativt lagd och genomförs med videoinspelning, kommentarer av inspelade lektioner och intervjuer. Tanken är att intervjua åtta geografilärare som arbetar med åk 7-9. Videoinspelningarnas syfte är att fungera som reflektionsunderlag och empiri till kommentarer och intervjuer. Efter inspelad lektion tittar läraren på lektionen och kommenterar fritt det som sker. Jag kommer sedan återkomma för att göra en större intervju med läraren. Jag kommer även intervju personer inblandade i processen med skapa kursplanerna i lgr11 med fokus på geografi.

Böcker (5 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (4 st)

Konferensbidrag (15 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (17 st)

Övrigt (14 st)

Övriga uppdrag och meriter

Gästlärare vid Humboldt universitet
https://www.geographie.hu-berlin.de/abteilungen/didaktik/mitarbeiter

Projektledare – Kommunicera ämnesdidaktisk forskning i geografi. Helsingborg stad 2014

Webmaster – Lunds doktorandkår – 2014

Informationsansvarig i arbetsutskottet vid humanisternas och teologernas doktorandråd. 2014

Ledamot i styrgruppen för forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Vid utbildningsvetenskapliga institutionen – Lunds universitet. Sedan VT 2014.

Doktorandrepresentant för institutionen i utbildningsvetenskap. Vald 2013, 2014

Vetenskap I Skolan (VIS). Jag är en så kallad VIS-lärare och vill på det sättet fungera som en länk mellan forskning och praktik. 2013 - Pågående www.visvis.se

Projektledare i Forskningsnätat Skåne. Anordnar och bokar in forskare och vetenskap till främst gymnasieskolor i Skåne. http://www.forskningsnatet.se/ 2013 – pågående
Projekt:
• Vi förändrar klimatet – föreläsning och diskussion. Med Markku Rummukainen professor i klimatologi vid Lunds universitet och koordinator i klimatfrågor vid SMHI. HT-2013
• Byggnadsenergi. VT-2014
• Valet 2014. HT-2014

Enskild firma - Örbrings läromedel. Jag driver sedan 2012 en enskild firma där jag skriver läromedel. www.orbringslaromedel.se. Uppdrag från - Gleerups, Natur & Kultur och Utbildningsradion. För exempel se publikationer.

Vinnare av Retorikmatchen 2012. Under läsåret 2011/2012 tog jag mina dåvarande elever i grundskolan till vinst i UR:s rikstäckande tävling i retorik.

Granskningsuppdrag - NE Nationalencyklopedin AB.

Föreningsredaktör för tidskriften Geografiska Notiser, även skribent. Sedan våren 2012.

Sekreterare i Geografilärarnas riksförening. Sedan våren 2008.

Ledamot i styrelsen för södra kretsen i Geografilärarnas Riksförening. Vald våren 2014.

David Örbring

Handledare

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post david.orbringuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-04