Person

Ekonomiadministratör

  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Arkivhanterare, inköpssamordnare, katalogadministratör

  • Högskolepedagogisk utveckling, AHU
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post carina.lillsjouvet.luse

Telefon
046–222 69 58 (MNO-huset)
042–35 65 31 (Helsingborg)

Rum Lund: MNO:M305, Helsingborg: C447

Besöksadress
Sölvegatan 16, Lund (MNO-huset)
Universitetsplatsen 2, Helsingborg (Helsingborg)

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (arkivhanterare, ekonomiadministratör, inköpssamordnare, katalogadministratör)
Box 882, 251 08 Helsingborg (arkivhanterare, katalogadministratör)

Internpost hämtställe 11 (MNO-huset)

Ekonomiadministratör

  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Arkivhanterare, inköpssamordnare, katalogadministratör

  • Högskolepedagogisk utveckling, AHU
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post carina.lillsjouvet.luse

Telefon
046–222 69 58 (MNO-huset)
042–35 65 31 (Helsingborg)

Rum Lund: MNO:M305, Helsingborg: C447

Besöksadress
Sölvegatan 16, Lund (MNO-huset)
Universitetsplatsen 2, Helsingborg (Helsingborg)

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (arkivhanterare, ekonomiadministratör, inköpssamordnare, katalogadministratör)
Box 882, 251 08 Helsingborg (arkivhanterare, katalogadministratör)

Internpost hämtställe 11 (MNO-huset)