Person

Professor

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post anders.perssonuvet.luse

Telefon 046–222 69 48

Mobil 070–302 01 36

Rum MNO:M308e

Besöksadress
Sölvegatan 16, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Fil.dr. 1991 i sociologi. Professor i utbildningsvetenskap respektive sociologi vid Lunds universitet.
I min forskning intresserar jag mig främst för: skola som institution i relation till utbildning och kunskap; maktutövning; och social interaktion. En viktig inspirationskälla för mig är den kanadensisk-amerikanske sociologen Erving Goffman (1922-82) som jag skrivit om i böckerna "Ritualisering och sårbarhet" (Liber förlag 2012) och "Framing Social Interaction. Continuities and Cracks in Goffman´s Frame Analysis" (Routledge 2018).
Läs mer om min forskning på min personliga hemsida "Social interaktion" (länk här intill).

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (19 st)

Redaktörskap (7 st)

Artiklar (27 st)

Bokkapitel (48 st)

Förord (9 st)

Konferensbidrag (19 st)

Rapporter (20 st)

Working papers (2 st)

Recensioner (54 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (11 st)

Tidningsartiklar (15 st)

Övrigt (26 st)

Handledning vid Lunds universitet (7 st)

Undervisning

Professor

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post anders.perssonuvet.luse

Telefon 046–222 69 48

Mobil 070–302 01 36

Rum MNO:M308e

Besöksadress
Sölvegatan 16, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-04