Person

Professor

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Prefekt

  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post anders.perssonuvet.luse

Telefon 046–222 69 56

Mobil 070–302 01 36

Rum MNO:308E

Besöksadress
Sölvegatan 16, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (professor)
Box 882, 251 08 Helsingborg (prefekt)

Internpost hämtställe 11

Fil.dr. 1991 i sociologi. Professor i utbildningsvetenskap respektive sociologi vid Lunds universitet.
I min forskning intresserar jag mig främst för: skola som institution i relation till utbildning och kunskap; maktutövning; och social interaktion. En viktig inspirationskälla för mig är den kanadensisk-amerikanske sociologen Erving Goffman (1922-82) som jag skrivit om i böckerna "Ritualisering och sårbarhet" (Liber förlag 2012) och "Framing Social Interaction. Continuities and Cracks in Goffman´s Frame Analysis" (Routledge 2018).
Läs mer om min forskning på min personliga hemsida "Social interaktion" (länk här intill).

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (19 st)

Redaktörskap (7 st)

Artiklar (28 st)

Bokkapitel (46 st)

Förord (9 st)

Konferensbidrag (19 st)

Rapporter (20 st)

Working papers (2 st)

Recensioner (54 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (11 st)

Tidningsartiklar (15 st)

Övrigt (22 st)

Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Administrativt

  • Ledamot, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Professor

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Prefekt

  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post anders.perssonuvet.luse

Telefon 046–222 69 56

Mobil 070–302 01 36

Rum MNO:308E

Besöksadress
Sölvegatan 16, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (professor)
Box 882, 251 08 Helsingborg (prefekt)

Internpost hämtställe 11