Person

Anders Persson

Professor emeritus

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post anders.perssonuvet.luse

Telefon 046–222 69 48

Mobil 070–302 01 36

Rum MNO:M308e

Besöksadress
Sölvegatan 16, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Fil.dr. 1991 i sociologi. Professor i utbildningsvetenskap respektive sociologi vid Lunds universitet.
I min forskning intresserar jag mig främst för: skola som institution i relation till utbildning och kunskap; maktutövning; och social interaktion. En viktig inspirationskälla för mig är den kanadensisk-amerikanske sociologen Erving Goffman (1922-82) som jag skrivit om i böckerna "Ritualisering och sårbarhet" (Liber förlag 2012) och "Framing Social Interaction. Continuities and Cracks in Goffman´s Frame Analysis" (Routledge 2018).
Läs mer om min forskning på min personliga hemsida "Social interaktion" (länk här intill).

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Anders Persson

Professor emeritus

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post anders.perssonuvet.luse

Telefon 046–222 69 48

Mobil 070–302 01 36

Rum MNO:M308e

Besöksadress
Sölvegatan 16, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-04