17

sep

Upptäck möjligheter med muntlig examination

17 september 2024 13:15 till 16:00 Seminarium

I ett landskap som i allt högre grad påverkas av teknik och standardisering kan olika former av muntlig bedömning hjälpa till att mäta en students djupförståelse, kritiska tänkande och förmåga att formulera komplexa idéer. I workshopen kommer också lärare från olika ämnesområden inom LU att presentera hur de konkret har använt muntlig examination.

Muntliga bedömningar erbjuder en möjlighet till meningsfull dialog mellan lärare och studenter, vilket ger en dynamisk interaktion för omedelbar återkoppling och nyanserad utvärdering. Till skillnad från vanligare former av bedömning, t.ex. quiz, tentor eller uppsatser, kan muntliga bedömningar säkerställa reliabilitet och validitet när de används för att komplettera befintliga bedömningsmetoder, särskilt med tanke bruket av artificiell intelligens. De kan skräddarsys för att tjäna antingen formativa eller summativa syften, beroende på deras utformning och implementering. I det här seminariet kommer vi att utforska komplexiteten och möjligheterna med muntliga bedömningar, i syfte att diskutera metoder för att genomföra dessa utvärderingar effektivt och rättvist. 

Under seminariet kommer vi att beröra: 

  • Pedagogiska aspekter: Överväga användningen av muntlig bedömning i relation till dina utbildningsmål och lärandemål. Förstå hur de kan utformas för att stimulera djupinriktat lärande och kritiskt tänkande. 
  • Kvalitetsaspekter: Diskutera vikten av reliabilitet och validitet vid muntliga bedömningar. Utforska metoder och bästa praxis för kvalitetskontroll, till exempel att använda bedömningsmatriser för anteckningar. 
  • Praktiska aspekter: Fördjupa dig i logistiken för att genomföra muntliga bedömningar, från frågedesign till tidshantering. Lär dig hur du skapar en miljö som uppmuntrar till öppen dialog och meningsfull interaktion. 

Seminariet kommer att innehålla interaktiva gruppdiskussioner, vilket erbjuder en plattform för att dela erfarenheter och utmaningar, berikad av de olika undervisnings- och disciplinära bakgrunderna hos deltagare från hela universitetet. 

Sara Wilén from Malmö Academy of Music

Lecture recital as examination format

At Malmö Academy of Music (MAM), the focus of the learning processes is for students to achieve higher musical performative qualities, and examinations are often conducted through performance. How can artistic knowledge processes in music be mediated and examined in closer dialogue with other research fields, without losing musical knowledge qualities through the mediated format? Since a couple of years, lecture recital is used as examination format, where students mediate investigations of their artistic development processes, often using adapted qualitative methods, through a mix of oral presentation and musical performance.


Andreas Tullberg & Dan Erik Andersson from LU Profile Area: Human rights

Students’ attitudes to oral assessment in relation to learning

We are conducting a study in which we investigate the attitudes of second semester human rights students to oral examinations. At the workshop, we present the study's preliminary results based on a student survey. Results indicate that oral examination has potential to promote active learning and student cooperation.


Registrering 

Seminariet är gratis, men antalet platser är begränsat till 40 deltagare. Anmäl dig senast fredagen den 13 sept för att säkra din plats. Fika kommer att tillhandahållas. 

Anmäl dig – forms.microsoft.com


 

Målgrupp

Detta seminarium riktar sig till lärare vid Lunds universitet. Övriga lärare inom högre utbildning är välkomna att anmäla sig, men företräde kommer att ges till dem med befintliga undervisningsuppdrag vid Lunds universitet. 

Plats

Seminariet äger rum i rum M313 i MNO-huset. Entrén ligger på Sölvegatan 16, 223 62 Lund. När du kommer in kommer skyltar att synas som leder dig till rummets plats. Vägbeskrivning till lokalen:

Få vägbeskrivning till platsen – maps.google.com

Organisatörer 

Seminariet arrangeras av Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU).
https://www.ahu.lu.se/

Om händelsen:

17 september 2024 13:15 till 16:00

Plats:
Rum M313, MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund

Språk:
Svenska

Kontakt:
johanna.bergqvist_rydenahu.luse

Spara händelsen till din kalender