4

okt

SKÄL 2024

4 oktober 2024 09:00 till 18:00 Konferens

Den 4 oktober 2024 bjuder Utbildningsvetenskapliga institutionen för andra gången in till SKÄL - Samarbetskonferens kring ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet! En årlig konferensserie om verksamhetsförlagd utbildning för VFU-handledare, ämneslärarutbildare, alumner samt ämneslärarstudenter från KPU termin 2 och sammanhållna ämneslärarprogrammet termin 9. Anmäl dig senast den 31 maj.

 Syftet med SKÄL är att skapa en mötesplats för inspiration och diskussion kring vårt gemensamma arbete med den verkamhetsförlagda utbildningen. 

Första delen av dagen tillägnas praktiknära forskning, med korta presentationer följt av en workshop på samma tema. Andra delen av dagen tillägnas vår verksamhetsförlagda utbildning med korta presentationer samt en andra workshop med fokus på VFU.  Nytt för i år blir att vi kommer att ha postersession med bidrag från våra nyutexaminerade lärare samt tillfälle för universitetslärare och forskningsintresserade lärare att knyta kontakt. Precis som förra året kan konferensen utgöra en del av VFU-handledarutbildningen. Dagen avslutas med ytterligare en chans för nätverkande med mingel och fredagsbubbel.

Anmälan: 
Anmäl dig senast den 31 maj 2024 via det här formuläret. 

SKÄLs webbsida: 
Läs mer och ta del av hela programmet på konferensens webbsida.

Om händelsen:

4 oktober 2024 09:00 till 18:00

Plats:
Elite Hotel Ideon i Lund

Målgrupp:
VFU-handledare, ämneslärarutbildare, alumner samt ämneslärarstudenter från KPU termin 2 och sammanhållna ämneslärarprogrammet termin 9.

Språk:
Svenska

Kontakt:
tina.gunnarssonuvet.luse

Spara händelsen till din kalender