23

nov

Kommer artificiell intelligens (AI) att revolutionera högre utbildning?

23 november 2023 13:00 till 14:00 Föreläsning

Artificiell intelligens utmanar vår konventionella uppfattning om undervisning och har kapaciteten att framkalla ett paradigmskifte inom högre utbildning. Denna presentation ämnar diskutera de metoder genom vilka vi kan identifiera AI-genererad text, samt hur vi kan garantera rättssäkerhet inom examination.  

Föreläsare: FD Sonja Bjelobaba
Språk: Svenska
Länk till föreläsningen: Kommer artificiell intelligens (AI) att revolutionera högre utbildning? 

Artificiell intelligens utmanar vår konventionella uppfattning om undervisning och har kapaciteten att framkalla ett paradigmskifte inom högre utbildning. Inom den akademiska världen har reaktionerna varit splittrade. Medan vissa pläderar för ett totalförbud och en återgång till traditionella examinationsmetoder såsom muntliga tentamina och salstentamina, ser andra de enorma potentialer som AI kan erbjuda inom pedagogik. Denna presentation ämnar diskutera de metoder genom vilka vi kan identifiera AI-genererad text, samt hur vi kan garantera rättssäkerhet inom examination.  

Dr Bjelobaba är forskare i forskningsetik vid Centrum för forsknings- och bioetik, Uppsala. Universitet och Vice president av European Network for Academic Integrity (ENAI) och ledare av Sveriges universitetsnätverk för akademisk integritet (SUNAI).

 

Det här är del av den öppen föresläsningsserie inom Lärosäten Syd: Akademisk integritet i högre utbildning -från Google till AI och tillämpad forskning. Du behöver inte registrera dig, anslut till föreläsningen vid respectivetillfälle.

Om händelsen:

23 november 2023 13:00 till 14:00

Plats:
Online

Kontakt:
anders.sonessonahu.luse

Spara händelsen till din kalender