20

mar

Akademiskt lärarskap – professionalisering av lärare i högre utbildning

20 mars 2024 13:15 till 15:00 Seminarium

Klara Bolander Laksov, professor i pedagogik med inriktning mot högskolepedagogik vid Stockholms universitet.

Under 2000-talet har högskolepedagisk forskning i ökande grad fokuserat på frågor om institutionella kulturer och vad som påverkar dessa i relation till universitetslärares undervisning. Klara Bolander Laksov presenterar och diskuterar sin forskning i relation till begreppet ’akademiskt lärarskap’ vid seminariet. Förutsättningarna för lärare i högre utbildning att basera sin lärarpraktik på forskning och beprövad erfarenhet ser olika ut och påverkas av faktorer på individ, kollegial och organisationsnivå. Detta kommer att diskuteras.

Om händelsen:

20 mars 2024 13:15 till 15:00

Plats:
M313, MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund.

Målgrupp:
Alla intresserade

Språk:
Svenska

Kontakt:
mona.holmqvistuvet.luse

Spara händelsen till din kalender