Kurs

Kurskod: ÄSPD04
Engelsk titel: Spanish III
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2021. Kursen ges även höstterminen 2023. Välj termin ovan för mer information!

Undervisning – höstterminen 2021

Covid-19 fortsätter att påverka våra utbildningar. Undervisning och examination kommer under första hälften av terminen att ske både digitalt och på campus. Från 1 november ligger fler moment på campus – aktuellt schema finns via kurshemsidor och/eller i Canvas.

Kurstillfälle: höstterminen 2021
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2021-08-30 – 2022-01-16
Anmälningskod: LU-39753
Behörighet: Grundläggande samt 24 hp avklarade (av 30 hp) från delkurs ÄSPD02, där delkurs 5, Spansk grammatik med övningar (6 hp) utan undantag måste ingå.

Introduktionsmöte: 2021-08-31 kl. 9.15 – 12.00

Lärare: Carlos Henderson, Katja Jansson, Alejandro Urrutia

Beskrivning

Denna kurs läses inom ämneslärarutbildningen. Den utlyses inte som fristående kurs så den kan inte sökas eller läsas av personer som inte är antagna till ämneslärarutbildningen.

Kursen ger fördjupade kunskaper om språk och litteratur i Spanien och Latinamerika. Den innehåller ett vetenskapligt fokus på språk och litteratur och uppmärksammar vetenskaplig metod. Kursen avslutas med en examensuppsats. Under hela kursen tränas den muntliga och skriftliga språkfärdigheten ytterligare.

Ingående delar

  • Spansk litteraturvetenskap som vetenskaplig disciplin, 7,5 hp
  • Spansk språkvetenskap som vetenskaplig disciplin, 7,5 hp
  • Självständigt arbete (uppsats), 15 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-15