Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • ÄSPD04

Denna kurs läses inom ämneslärarutbildningen. Den utlyses inte som fristående kurs så den kan inte sökas eller läsas av personer som inte är antagna till ämneslärarutbildningen.

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-39420
Behörighet: För tillträde till kursen krävs ÄSPD12, Spanska II, eller motsvarande kunskaper.
För tillträde till kursen krävs även godkänt betyg i delkurs 4, Spansk grammatik med övningar, samt delkurs 5, Akademiskt skrivande, på ÄSPD12.

Lärare: Claes Lindskog, Antonio Vázquez

Information om ingående delar

  1. Spansk litteraturvetenskap som vetenskaplig disciplin , 7,5 hp
  2. Spansk språkvetenskap som vetenskaplig disciplin , 7,5 hp
  3. Självständigt arbete (uppsats) , 15 hp
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-15