Kurs

Kurskod: ÄSAD21
Engelsk titel: Swedish as a Second Language 1
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2024. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-39418
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska 6 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Beskrivning

Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet vid Lunds universitet. Kursen utlyses inte som fristående kurs och kan därför inte sökas eller läsas av personer som inte är antagna till ämneslärarutbildningen.

Kursens innehåll

Svenska som andraspråk: Introduktionskurs, 13,5 hp
I denna delkurs ges de studerande en kontext för skolämnet svenska som andraspråk och får samtidigt verktyg för att utveckla sin skrivkompetens.

Svenska språket i ett typologiskt perspektiv, 9 hp
Delkursen ger kunskaper om svenskans struktur (morfologi, syntax, semantik och fonologi) ur ett jämförande typologiskt perspektiv som även syftar till att ge en beredskap i mötet med elevers förstaspråk.

Språksociologi och flerspråkighet, 7,5 hp
I delkursen behandlas olika språksociologiska frågor, framför allt språklig variation och flerspråkighet. Fokus ligger på den svenska kontexten. Språkets roll som etnisk och social markör diskuteras, liksom attityder till olika språk och varieteter.

 

Ingående delar

  • Introduktion: Svenska som andraspråk i skola och samhälle, 6 hp
  • Introduktion: Skriva, bearbeta, återkoppla, 7,5 hp
  • Svenska språket i ett typologiskt perspektiv, 9 hp
  • Språksociologi och flerspråkighet, 7,5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-15