Kurs

Kurskod: ÄNPF01
Engelsk titel: Special Didactics - Focus on ADHD and ASD
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: kvartsfart , kvällstid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-39414
Behörighet: Grundläggande behörighet

Beskrivning

Är du intresserad av att utveckla din förståelse för vad som är viktigt att beakta vid lärandesituationer kopplat till de symptom som kännetecknar lärande hos individer med autism och ADHD? Kursen ges som fristående kurs i utbildningsvetenskap.

Kursen riktar sig till dig inom skola, vård, omsorg och rättsväsendet som har till uppgift att utbilda och undervisa barn och vuxna med autism och ADHD. Syftet med kursen är att utveckla förståelse för vad som är viktigt att beakta vid lärandesituationer kopplat till de symptom som kännetecknar lärande hos individer med autism och ADHD, samt hur man kan anpassa undervisningsinsatser för att på bästa sätt bidra till att den lärande utvecklas till sin fulla potential. 

Kursen går på kvartsfart under höstterminen 2024. De lärarledda träffarna sker på plats i Lund på eftermiddag/kvällstid.

Kursen ges i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Litteraturläsning sker mellan kurstillfällena, som bygger på att deltagarna tagit del av litteraturen inför gemensamma seminarier. Deltagande i 3-5 av kursens seminarier är obligatoriskt och en förutsättning för att bli godkänd på kursen.

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Kvällstid Lund, kvartsfart
2 september 2024 – 19 januari 2025

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Specialdidaktik med inriktning attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) och autismspektrumtillstånd (AST) är 14 375 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
höstterminen 2024

Öppnar eventuellt 15 juli

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-15