Kurs

Kurskod: ÄMAD04
Engelsk titel: Mathematics 4
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2024. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid , dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-39413
Behörighet: Grundläggande samt minst 45 hp från kurserna (eller motsvarande kurser) ÄMAD01 Matematik med ämnesdidaktik 1 (30 hp), ÄMAD02 Matematik med ämnesdidaktik 2 (15 hp) och ÄMAD03 Matematik med ämnesdidaktik 3 (15 hp).

Beskrivning

Denna kurs läses inom ämneslärarutbildningen. Den utlyses inte som fristående kurs så den kan inte sökas eller läsas av personer som inte är antagna till ämneslärarutbildningen.

Kursens övergripande mål är att studenterna ska förvärva kunskaper i diskret matematik, geometri, sannolikhetsteori och matematisk statistik. Genom kursens ämnesdidaktiska innehåll ska de studerande få inblick i ämnesdidaktisk forskning, bli bekanta med probabilistiska metoder och statistiska modeller inom aktuell ämnesdidaktisk forskning, samt planera och genomföra lektionsundervisning. Vidare är målet att studenterna efter avslutad kurs ska vara förberedda inför den verksamhetsförlagda delen av utbildningen och det kommande examensarbetet för ämneslärarexamen i matematik för gymnasieskolan.

Ingående delar

  • Geometri, datorlaborationer , 1,5 hp
  • Geometri, övningar , 3 hp
  • Geometri, planering och genomförande av undervisning , 3 hp
  • Diskret matematik, skriftlig tentamen , 7,5 hp
  • Sannolikhetsteori, skriftlig tentamen , 5 hp
  • Statistikteori, skriftlig tentamen , 5 hp
  • Ämnesdidaktiskt projekt i matematisk statistik , 5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-15