Kurs

Kurskod: ÄKID04
Engelsk titel: Chinese 3 with Subject Specific Didactics
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2024. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-39412
Behörighet: För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp från ÄKIA22 eller motsvarande kunskaper.

Beskrivning

Denna kurs läses inom ämneslärarutbildningen. Den utlyses inte som fristående kurs så den kan inte sökas eller läsas av personer som inte är antagna till ämneslärarutbildningen.

Kursen består av följande delkurser:
1. Skönlitteratur och sakprosatexter på kinesiska, 15 högskolepoäng
2. ̃mnesdidaktik för kinesiska steg 3, 5 högskolepoäng
3. Självständigt arbete inom ämnesdidaktiken för kinesiska, 10 högskolepoäng


Delkurs 1 bygger på läsning och grammatisk genomgång av skönlitteratur och sakprosa med tonvikt på modernt språkbruk. ̃ven bild- och ljudbaserat material kan komma att brukas som underlag för studier och diskussion. Såväl hörförståelse som skriftlig och muntlig framställning övas. De studerande tränar sig också i att analysera och tolka skriven kinesiska då de med bruk av kinesiskt källmaterial författar ett självständigt arbete.

Inom ramen för delkurs 2 ges också undervisning i teori och metod inom valt uppsatsområde. Delkurs två utgörs av ämnesdidaktiska
föreläsningar, gruppövningar och seminarier med syftet att introducera de studerande i yrket som lärare i kinesiska.

Inom ramen för delkurs 3 ges också undervisning i teori och metod inom valt ämnesdidaktiskt uppsatsområde.

Ingående delar

  • Skönlitteratur och sakprosatexter på kinesiska, 15 hp
  • Ämnesdidaktik för kinesiska steg 3, 5 hp
  • Självständigt arbete inom ämnesdidaktiken för kinesiska, 10 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-15