Kurs

Kurskod: ÄKID01
Engelsk titel: Chinese 1 with Subject Specific Didactics
Högskolepoäng: 30

OBS! Informationen nedan är från höstterminen 2021. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Undervisning – höstterminen 2021

Covid-19 fortsätter att påverka våra utbildningar. Undervisning och examination kommer under första hälften av terminen att ske både digitalt och på campus. Från 1 november ligger fler moment på campus – aktuellt schema finns via kurshemsidor och/eller i Canvas.

Kurstillfälle: höstterminen 2021
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2021-08-30 – 2022-01-16
Anmälningskod: LU-39633
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Kinesiska 3 eller Engelska B, Samhällskunskap A, Kinesiska steg 3 (områdesbehörighet 6C/A6C)

Introduktionsmöte: 2021-08-31 kl. 10.15 – 12.00 i SOL:H435

Lärare: Peter Sivam, Elin Ying Yan, Meiyuan Zhang

Beskrivning

Denna kurs läses inom ämneslärarutbildningen. Den utlyses inte som fristående kurs så den kan inte sökas eller läsas av personer som inte är antagna till ämneslärarutbildningen.

Kursen behandlar genom textläsning och olika slags övningar huvuddragen i kinesisk syntax ur ett kontrastivt perspektiv. Den skriftliga språkfärdigheten tränas främst genom återkommande övningar där aktuell grammatik står i fokus. Den muntliga språkfärdigheten tränas dels genom samtal kring aktuella läromedelstexter och dels genom diskussioner kring vardagliga teman. Under hela kursens gång tränar den studerande sin läsförståelse genom läsning ur en längre text som är avpassad för
denna nivå. Under den ämnesdidktiska delkursen introduceras olika didaktiska arbetssätt och den studerande får därefter ta del av olika gymnasielärares erfarenheter och problem vid undervisning av kinesiska. Därpå väljs ett problemområde som behandlas i en kortare uppsats med utgångspunkt i ämnesdidaktisk litteratur.
 

Ingående delar

  • Textkurs 1, 7,5 hp
  • Konversationskurs 1, 5 hp
  • Textkurs 2, 7,5 hp
  • Konversationskurs 2, 5 hp
  • Ämnesdidaktik för kinesiska 1, 5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-15