Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • ÄHID04

Denna kurs (ÄHID04) läses inom ämneslärarutbildningen (termin 5 för den som har historia som andraämne). Den utlyses inte som fristående kurs så den kan inte sökas eller läsas av personer som inte är antagna till ämneslärarutbildningen.

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-39409
Behörighet: Grundläggande samt minst 45 hp från ÄHID01 Historia 1, 30 hp, ÄHID02 Historia 2, 15 hp, och ÄHID03 Historia 3, 15 hp (eller motsvarande). ÄHID03 delkurs 2 Uppsatskurs måste vara klar för tillträde till kursen.

Lärare: Dick Harrison, Wiebke Kolbe, Johannes Ljungberg, Valter Lundell, Andreas Marklund, Hanne Sanders

Information om ingående delar

  1. Historievetenskaplig teori- och metodkurs , 7,5 hp
  2. Att reflektera historiedidaktiskt , 7,5 hp
  3. Uppsatskurs , 15 hp
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-15