Kurs

Kurskod: ÄHID04
Engelsk titel: History 4
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2024. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-39409
Behörighet: Grundläggande samt minst 45 hp från ÄHID01 Historia 1, 30 hp, ÄHID02 Historia 2, 15 hp, och ÄHID03 Historia 3, 15 hp (eller motsvarande). ÄHID03 delkurs 2 Uppsatskurs måste vara klar för tillträde till kursen.

Beskrivning

Denna kurs (ÄHID04) läses inom ämneslärarutbildningen (termin 5 för den som har historia som andraämne). Den utlyses inte som fristående kurs så den kan inte sökas eller läsas av personer som inte är antagna till ämneslärarutbildningen.

Historia 4, 30 hp, är tredje terminens studier i historia på lärarutbildningen vid Lunds universitet.

Du är behörig att läsa Historia 4 om du har minst 45 hp från Historia 1, Historia 2 och Historia 3. Dessutom finns kravet att uppsatskursen på Historia 3 (ÄHID03) ska vara klar för tillträde till kursen.

 

Kursens innehåll

Historia 4 ger dig fördjupade ämneskunskaper och specialisering genom självständigt arbete. 
I Historievetenskaplig teori- och metodkurs tar du del av den mångfald av perspektiv, teorier och metoder som finns inom historisk forskning. Här får du en metodologisk och teoretisk grund för ditt uppsatsarbete. 
I kursen Att reflektera historiedidkatiskt utvecklar du din historiedidaktiska kompetens bland annat genom att analysera avhandlingar med anknytning till skola, kultur och samhälle. 
I uppsatskursen skriver du ett individuellt uppsatsarbete i ett självständigt valt ämne. I uppsatsarbetet tillämpas du kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som du lärt dig under hela din utbildning i historia.

 

Studierna

Kursen består av tre delkurser:

  1. Historievetenskaplig teori- och metodkurs, 7,5 hp

  2. Att reflektera historiedidaktiskt, 7,5 hp

  3. Uppsatskurs, 15 hp

 

Undervisningen sker i seminarieform. Du redovisar dina kunskaper genom att delta i muntliga diskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter och genom att skriva en uppsats som diskuteras på ett seminarium.

 

Studiemiljön

Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria. På Historia 1 undervisas du av framstående forskare.

 

Historiska institutionen finns i LUX, Lunds välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang. 

 

Efter utbildningen

Efter Historia 4 har du möjlighet att skriva ett examensarbete i historia.

Ingående delar

  • Historievetenskaplig teori- och metodkurs, 7,5 hp
  • Att reflektera historiedidaktiskt, 7,5 hp
  • Uppsatskurs, 15 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-15