Kurs

Kurskod: ÄHID03
Engelsk titel: History 3
Högskolepoäng: 15

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid , dagtid
Kursperiod: 2024-03-20 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-59906
Behörighet: Grundläggande samt minst 15 högskolepoäng från ÄHID01 Historia 1 eller motsvarande.

Lärare: Helene Johanson Otterström , Wiebke Kolbe , Kristin Linderoth , Hanne Sanders , Jonas Thorup Thomsen

Beskrivning

Denna kurs läses inom ämneslärarutbildningen. Den utlyses inte som fristående kurs så den kan inte sökas eller läsas av personer som inte är antagna till ämneslärarutbildningen.

Historia 3, 15 hp, avslutar andra terminens studier i historia på lärarutbildningen vid Lunds universitet.

Du är behörig att läsa Historia 3 om du har minst 15 hp från Historia 1 (ÄHID01). Du läser en kurs i historisk metod och skriver en kortare vetenskaplig uppsats.

 

Kursens innehåll

I metodkursen lär du dig centrala metoder som används i historisk forskning. Du arbetar praktiskt med källor av olika slag, tillämpar källkritik och övar dig i handskriftsläsning. Du använder bl.a. kvantitativ analys, hermeneutisk metod, diskursanalys och analyserar historiebruk.

I uppsatskursen gör du arkivbesök och lär dig söka litteratur och källmaterial i biblioteksdatabaser. Du skriver en kortare vetenskaplig uppsats under handledning. Ämnet för uppsatsen väljs fritt i samråd med läraren. Uppsatsen diskuteras på ett seminarium.

 

Studierna

Kursen består av två delkurser:

  1. Metodkurs, 7,5 hp

  2. Uppsatskurs, 7,5 hp

     

Undervisningen sker i seminarieform. Du redovisar dina kunskaper genom att delta i muntliga diskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter och genom att skriva en uppsats som diskuteras på ett seminarium.

Studiemiljön

Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria. På Historia I undervisas du av framstående forskare.

 

Historiska institutionen finns i LUX, Lunds välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang. 

 

Efter utbildningen

Efter Historia 3 är du behörig att läsa Historia 4. Du behöver minst 45 hp från Historia 1, 2 och 3 (ÄHID01, ÄHID02 och ÄHID03) för behörighet att läsa Historia 4. Du måste vara klar med uppsatskursen på Historia III för tillträde till Historia 4. 

Ingående delar

  • Metodkurs , 7,5 hp
  • Uppsatskurs , 7,5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-15