Kurs

Kurskod: ÄHID02
Engelsk titel: History 2
Högskolepoäng: 15

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-03-19
Anmälningskod: LU-59905
Behörighet: Grundläggande samt minst 15 högskolepoäng från Historia I (ÄHID01) eller motsvarande.

Introduktionsmöte: 2024-01-15 kl. 13.15 – 15.00 i LUXAulN

Lärare: Helén Persson

Beskrivning

Denna kurs läses inom ämneslärarutbildningen. Den utlyses inte som fristående kurs så den kan inte sökas eller läsas av personer som inte är antagna till ämneslärarutbildningen.

Historia 2 utgör tillsammans med Historia 3 den andra terminens studier i historia på lärarutbildningen vid Lunds universitet. 

Du får praktiska didaktiska kunskaper samt kunskaper i akademiskt skrivande. Behörig att läsa kursen är den som har minst 15 hp från Historia 1 eller motsvarande.

Kursens innehåll

Historia 2 inleds med en didaktisk kurs om att undervisa i historia. Du övas i att planera undervisning utifrån skolans styrdokument. Du arbetar med grovplanering av arbetsområden, epoker och teman och gör detaljerade lektionsplaneringar. Kursen omfattar också bedömning och betygssättning.

I den andra kursen skriver du texter i olika förmedlande genrer som är viktiga vid historieförmedling. Du skriver en recension, en populärvetenskaplig artikel och en lärobokstext baserad på skolans styrdokument. Du övar att skriva i olika genrer och att anpassa din text till olika målgrupper. 

Studierna

Kursen består av två delkurser:

 1. Att undervisa i historia, 7,5 hp

 2. Akademiskt skrivande, 7,5 hp

  Studiemiljön

  Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria. På Historia I undervisas du av framstående forskare.

  Historiska institutionen finns i LUX, Lunds välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang. 

  Efter utbildningen

  Efter Historia 2 är du behörig att läsa Historia 3.

Ingående delar

 • Att undervisa i historia, 7,5 hp
 • Akademiskt skrivande, 7,5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-15