Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • ÄHID01

Denna kurs (ÄHID01) läses inom ämneslärarutbildningen (termin 3 för den som har historia som andraämne). Den utlyses inte som fristående kurs så den kan inte sökas eller läsas av personer som inte är antagna till ämneslärarutbildningen.

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-39408
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Historia 1b eller 1a1 och 1a2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2.

Lärare: Dick Harrison, Claes Lindskog, Valter Lundell, Andreas Marklund, Svante Norrhem, Odeta Rudling, Emilie Wellfelt

Information om ingående delar

  1. Att arbeta historievetenskapligt och historiedidaktiskt , 7,5 hp
  2. Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350 , 6 hp
  3. Gruppövningar, delkurs 2 , 1,5 hp
  4. Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850 , 6 hp
  5. Gruppövningar, delkurs 3 , 1,5 hp
  6. Modern tid, 1850-2000-tal , 6 hp
  7. Gruppövningar, delkurs 4 , 1,5 hp
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-15