Kurs

Kurs 15 högskolepoäng • ÄFYD13

Denna kurs läses inom ämneslärarutbildningen. Den utlyses inte som fristående kurs så den kan inte sökas eller läsas av personer som inte är antagna till ämneslärarutbildningen.

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-11-01 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-39407
Behörighet: För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet, fysikkunskaper motsvarande kurserna ÄFYD11 30 hp, ÄFYD12 15 hp, eller kurserna FYSA12 15 hp, FYSA13 7,5 hp, FYSA14 7,5 hp, samt matematikkunskaper motsvarande kurserna ÄMAD01 30 hp, ÄMAD02 15 hp, eller kurserna MATA21 15 hp, MATA22 7,5 hp, NUMA01 7,5 hp, MATB21 7,5 hp, MATB22 7,5 hp.
Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, ger också tillträde till kursen.

Information om ingående delar

  1. Tentamen i grundläggande kvantmekanik , 5,5 hp
  2. Laborationer och projekt i grundläggande kvantmekanik , 2 hp
  3. Tentamen i matematiska metoder , 4 hp
  4. Laborationer och projekt i matematiska metoder , 3 hp
  5. Inlämningsuppgifter i matematiska metoder , 0,5 hp
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-15