Kurs

Kurskod: ÄFYD11
Engelsk titel: Physics 1: Introductory Physics and Physics Education
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2023. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-01-14
Anmälningskod: LU-39405
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E

Introduktionsmöte: 2023-08-28 kl. 13.15 – 15.00 i Fys:L317

Beskrivning

Denna kurs (ÄFYD11) läses inom ämneslärarutbildningen (termin 3 för den som har fysik som andraämne). Den utlyses inte som fristående kurs så den kan inte sökas eller läsas av personer som inte är antagna till ämneslärarutbildningen.

Kursen syftar till att ge en introduktion till områden i universitetsfysiken relevanta för ämneslärare i fysik, som en grund för fortsatta studier i fysik. Speciellt lyfts grundläggande mekanik och ellära samt optik med våglära och kvantfysik som fundament för övrig fysik.

Delkurserna inom fysik ges på engelska, medan delkursen i didaktik ges på svenska.

Ingående delar

 • Introduktionslaborationer, 1 hp
 • Akademisk hederlighet, säkerhet och etik, 0,5 hp
 • Genus och mångfaldsperspektiv, 0,3 hp
 • Självreflektion, 0,2 hp
 • Skriftlig tentamen i mekanik, 5 hp
 • Laborationer i mekanik, 1,5 hp
 • Skriftlig tentamen i ellära, 5 hp
 • Laborationer i ellära, 1,5 hp
 • Skriftlig tentamen i våglära, 3 hp
 • Laborationer i våglära, 0,5 hp
 • Skriftlig tentamen i kvantfysik, 1,5 hp
 • Laborationer i kvantfysik, 0,5 hp
 • Skriftlig tentamen i optik, 1,5 hp
 • Laborationer i optik, 0,5 hp
 • Skriftlig tentamen i fysikdidaktik, 5 hp
 • Seminarium med redovisning i fysikdidaktik, 2,5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Introduktionsmöte

Måndagen den 28 augusti
kl. 13.15 – 15.00
Fys:L317, obligatoriskt

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-15