Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • ÄFRD14

Denna kurs (ÄFRD14) läses inom ämneslärarutbildningen (termin 5 för den som har franska som andraämne). Den utlyses inte som fristående kurs så den kan inte sökas eller läsas av personer som inte är antagna till ämneslärarutbildningen.

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-39403
Behörighet: Grundläggande samt ÄFRD02 Franska 2 med utbildningsvetenskaplig inriktning, 30 hp (el motsv)

Lärare: Mari Bacquin, Thierry Gilles, Carla Killander Cariboni

Information om ingående delar

  1. Vetenskapligt skrivande och metod , 7 hp
  2. Vetenskaplig retorik , 4 hp
  3. Fransk litteratur , 4 hp
  4. Examensarbete , 15 hp
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-15