Kurs

Kurskod: ÄFRD01
Engelsk titel: French 1
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2023.

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: heltid , dagtid
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-01-14
Anmälningskod: LU-39402
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Franska 3 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Introduktionsmöte: 2023-08-28 kl. 9.00 – 10.00 i SOL:H435

Lärare: Mari Bacquin , Thierry Gilles

Beskrivning

Denna kurs (ÄFRD01) läses inom ämneslärarutbildningen (termin 3 för den som har franska som andraämne). Den utlyses inte som fristående kurs så den kan inte sökas eller läsas av personer som inte är antagna till ämneslärarutbildningen.

Kursen är en grundläggande kurs i franska som ger dels färdighetsträning, såväl muntligt som skriftligt, dels övergripande kunskaper om det franska språket, det franska samhället och den franska litteraturen. I undervisningen ingår utöver textläsning också datorbaserade övningar, film och andra media.


Kursen består av följande delkurser:
Muntlig språkfärdighet, 7 högskolepoäng,
Skriftlig språkfärdighet, 7 högskolepoäng,
Franska språket och grammatik, 6 högskolepoäng,
Franska litteraturen och litterär analys, 7 högskolepoäng,
Fransk språk- och litteraturhistoria, 3 högskolepoäng.


I kursen ingår dessutom ämnesdidaktiska seminarier med syfte att introducera de
lärarstuderande i det kommande yrket.

Ingående delar

  • Muntlig språkfärdighet , 7 hp
  • Skriftlig språkfärdighet , 7 hp
  • Franska språket och grammatik , 6 hp
  • Franska litteraturen och litterär analys , 7 hp
  • Fransk språk- och litteraturhistoria , 3 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-15