Kurs

Kurskod: ÄEND24
Engelsk titel: English IV
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2024. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-39401
Behörighet: För tillträde till kursen krävs att studenten senast vid kursstart är färdig med samtliga 60 högskolepoäng från Engelska 1, Engelska 2 och Engelska 3 eller motsvarande.

Beskrivning

Denna kurs (ÄEND24) läses inom ämneslärarutbildningen (termin 7 för den som har engelska som ingångsämne och termin 5 för den som har engelska som andraämne). Den utlyses inte som fristående kurs så den kan inte sökas eller läsas av personer som inte är antagna till ämneslärarutbildningen.

Kursen består av följande delkurser:
Ämnesdidaktik IV: Språkinlärningens och språkundervisningens psykologi, 7,5hp
Valbar kurs, 7,5hp
Individuell fördjupningsuppgift med utbildningsvetenskaplig relevans för undervisning i engelska, 15hp

Delkursen Ämnesdidaktik IV: Språkinlärningens och språkundervisningens psykologi bygger på de föregående delkurserna i ämnesdidaktik, samtidigt som den fokuserar specifikt på hur man kan använda teoretiska insikter från språkinlärningens och språkundervisningens psykologi för att praktiskt understödja individers och gruppers lärande. 

Den valbara delkursen varierar i innehåll från kursomgång till kursomgång, men studenterna erbjuds alltid minst två kurser att välja mellan, varav en normalt är inriktad mot engelsk språkvetenskap och en mot engelsk litteraturvetenskap.

I delkursen "Individuell fördjupningsuppgift med utbildningsvetenskaplig relevans för undervisning i engelska" ges en överblick över kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder och interdisciplinära kopplingar mellan ämnet engelska och engelsk undervisning och inlärning, samtidigt som den också syftar till att ge kunskaper om avancerat vetenskapligt skrivande. I denna delkurs närmar vi oss forskning inom engelsk utbildningsvetenskap via aspekter och forskningsinriktningar som normalt är nya för studenterna. Teori och metod studeras i ljuset av relevanta texter med fokus på engelska och utbildningsvetenskap, som en förberedelse för det mer självständiga arbetet med den individuella fördjupningsuppgiften, som resulterar i en akademisk uppsats på cirka 8000 ord. De formella och vetenskapliga kraven på denna uppsats gör att den motsvarar vad som i andra sammanhang kallas för en kandidatuppsats.

Den muntliga och skriftliga språkfärdigheten fördjupas, medan den rena färdighetsträningen på denna nivå är underordnad och satt i samband med de mera vetenskapliga momenten. Dessa kunskaper och färdigheter tillämpas i samband med den individuella fördjupningsuppgiften, där studenterna befäster sin förmåga att använda engelska i tal och skrift.

Ingående delar

  • Ämnesdidaktik IV: Språkinlärn. och språkunderv. psykologi , 7,5 hp
  • Valbar kurs, 7,5 hp
  • Individuell fördjupningsuppgift med utbildningsvet. relevans, 15 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-15