Kurs

Kurskod: ÄEND14
Engelsk titel: English IV
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2022.

Kurstillfälle: höstterminen 2022
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2022-08-29 – 2023-01-15
Anmälningskod: LU-39401
Behörighet: Grundläggande samt att studenten senast vid kursstart är färdig med samtliga 60 högskolepoäng från Engelska 1, Engelska II och Engelska III eller motsvarande.

Introduktionsmöte: 2022-08-30 kl. 14.15 – 15.00 i SOL:H435

Lärare: Barbara Barrow, Monika Class, Henrik Gyllstad, Mette Hildeman Sjölin, Joyce Kling, Annika Lindskog, Benjamin Macaulay, Elin Nylander, Ellen Turner

Beskrivning

Denna kurs (ÄEND14) läses inom ämneslärarutbildningen (termin 7 för den som har engelska som ingångsämne och termin 5 för den som har engelska som andraämne). Den utlyses inte som fristående kurs så den kan inte sökas eller läsas av personer som inte är antagna till ämneslärarutbildningen.

Kursen består av följande delkurser:
Ämnesdidaktik IV (Engelsk språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning), 7,5hp
Valbar kurs, 7,5hp
Individuell fördjupningsuppgift med utbildningsvetenskaplig relevans för undervisning i engelska, 15hp

Delkursen ämnesdidaktik IV (Engelsk språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning) bygger på de föregående delkurserna i ämnesdidaktik, samtidigt som den fokuserar specifikt på hur man lär ut ett visst innehåll, exempelvis litteratur eller historia, på engelska med hjälp av bland annat avancerade tekniker för ordkunskapsundervisning, genreanalys, strategiskt lärande och utveckling av
självständighet hos den lärande.

Den valbara delkursen varierar i innehåll från kursomgång till kursomgång, men studenterna erbjuds alltid minst två kurser att välja  ellan, varav en normalt är inriktad mot engelsk språkvetenskap och en mot engelsk litteraturvetenskap.

I delkursen "Individuell fördjupningsuppgift med utbildningsvetenskaplig relevans för undervisning i engelska" ges en överblick över kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder och interdisciplinära kopplingar mellan ämnet engelska och engelsk undervisning och inlärning, samtidigt som den också syftar till att ge kunskaper om avancerat vetenskapligt skrivande.

Ingående delar

  • Ämnesdidaktik IV (CLIL), 7,5 hp
  • Valbar kurs, 7,5 hp
  • Individuell fördjupningsuppgift, 15 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-15