lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Disputationer

Ny avhandling i utbildningsvetenskap

Vart tog behaviorismen vägen?

Ibland kan ett avhandlingsprojekt födas ur mötet med något som forskaren överhuvudtaget inte förstår. Så var det för utbildningsvetaren Ingrid Bosseldal. Efter att ha levt med hundar i nästan hela sitt liv, fick en valpkurs marken att gunga under hennes fötter. Fredagen 26 april försvarade hon den avhandling i utbildningsvetenskap som föddes där.

-         - Vi hade fått en ny familjemedlem, valpen Lissie, och jag hade anmält mig och barnen till en valpkurs.

-        - Vid första kurstillfället skrynklade kursledaren ihop hela ansiktet i ren fasa när min åttaåring tillämpade de metoder jag lärt henne (ett korrigerande ryck i kopplet för att få tillbaka den lite okoncentrerade valpens uppmärksamhet).

-         - Jag fattade ingenting. När jag senast gick på valpkurs var det precis så valpägare lärde sig göra. Nu var det förbjudet. Gjorde hunden fel skulle vi bara låtsas som ingenting. Gjorde hon rätt skulle vi överösa henne med uppmuntrande tillrop och smaskiga godsaker.

Ingrid Bosseldal hade mött de så kallade mjuka metoderna: hundträningsvärldens version av den amerikanska behavioristen B F Skinners inlärningsteori. Och det ledde inte bara till en omprövning av hennes idéer om hur man bäst lever ihop med en hund. Snart handlade det också om synen på barn, barnuppfostran och lärande relationer, för att inte tala om synen på den amerikanska behavioristen B F Skinners inlärningsteori.

-       - Hur kunde det komma sig att Skinners inlärningsteori såg ut att leda till mjukare, mer interaktiva och icke-auktoritära metoder inom hundträningsvärlden samtidigt som den överförd till barnuppfostran och skolutbildning regelmässigt framhålls som odemokratisk och disciplinerande?

Med den frågan som utgångspunkt har Ingrid Bosseldal undersökt vad som händer med Skinners inlärningsteori när den används i olika uppfostrings- och utbildningssammanhang. 

Hon har lyssnat till en polishundstränare, analyserat läromedel och en tidskriftsdebatt om behavioristiska metoder i skolan, funderat över konsekvenserna av att se barn och vuxna, hundar och människor som huvudsakligen lika eller som huvudsakligen olika, spårat dolda behavioristiska tankegångar i svensk skolundervisning och deltagit i två utbildningar där Skinners inlärningsteori praktiseras: den ena av blivande hundinstruktörer, den andra av blivande föräldrautbildare.

Hon har dessutom återvänt till B F Skinners egna texter. Vad var det egentligen han försökte säga, mannen som har liknats vid en grobian och anklagats för allt från råttpsykologi till fanatism och psykisk barnmisshandel?

Resultatet presenterades vid hennes disputation på fredag den 26 april men fick också att tillgå via denna länk: https://portal.research.lu.se/portal/en/publications/vart-tog-behaviorismen-vagen(48ccb2e7-8123-442d-ab4c-0b3584a9173d).html

Kontakt: 
Ingrid Bosseldal, Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet
Telefon: 0767-92 58 99
E-post: 
ingrid.bosseldaluvet.luse

Avhandlingens titel: Vart tog behaviorismen vägen? Social responsivitet mellan barn och vuxen, hund och människa

Länk till avhandlingen: https://portal.research.lu.se/portal/en/publications/vart-tog-behaviorismen-vagen(48ccb2e7-8123-442d-ab4c-0b3584a9173d).html

Tid och plats för disputationen 
Tid: 2019-04-26 Kl 13.15
Plats: C126, LUX, Helgonavägen 3, Lund


 

Institutionens första licentiand

Nu är det dags för första licputationen vid forskarskolan Communicate science in school. Det är Eva Pennegård som lägger fram sin lic-avhandling Att se undervisning genom elevers ögon, den 29 mars kl 13.15 i C121 (LUX). Opponent är Birgitte Lund Nielsen, docent i professionsdidaktik, VIA University College, Aarhus. Avhandlingen finns tillgänglig som pdf från vecka 8. Vänd er till Eva P om ni önskar en pdf. Eva.pennegard@uvet.lu.se

 

Vill också passa på att meddela att

 

Christian Abrahamsson "licputerar" den 9 maj kl 10.15 i Lux C121. Titeln på hans lic-avhandling är "Lärarperspektiv på elevengagemeng i NO-undervisningen".

 

Johan Lind "licputerar" den 17 maj kl13.15 i Lux C126. Titeln på hans lic-avhandling är "Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser".

 

Louise Rietz har 75%-seminarium den 19 mars i B429 (LUX) kl 13.15. Manuset Elevers argumentation  i sociovetenskapliga dilemman – En interventionsstudie i gymnasieskolans keminundervisningläses och diskuteras med Lena Hansson, biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan i Kristianstad. Avhandlingsmanus finns tillgängligt som pdf tre veckor före seminariet.

Institutionens första doktor

Den 12 maj 2017 var det dags för institutionens första disputation. Det var Martin Malmström som la fram sin avhandling Synen på skrivande: Föreställningar om skrivande i mediedebatter och gymnasieskolans läroplaner. Avhandlingen hittar du i fulltext här.

Disputationer (sida 1 av 4)

<< Första   < Föregående   1   2   3   4   Nästa >   Sista >>

<< Första   < Föregående   1   2   3   4   Nästa >   Sista >>

Aktuella disputationer och 90-procentseminarium

24 maj. Janna Lundberg "Samhällskunskap för en alienerad elit. En etnografisk observationsstudie". Slutseminarium. Diskutant: Maria Olsson. Dag och lokal meddelas inom kort. LUX C214. Kl 13-15

17 maj. Johan Lind. "Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser.
"Licputation". Lux C126. 13.15

17 maj. Katarina Blennow. "Emotive Subject. Social science teaching and pluralist Swedish classrooms".
Slutseminarium, MNO-huset M313 kl 10.15

9 maj. Christian Abrahamsson. "Lärarperspektiv på elevengagemang i NO-undervisningen".
"Licputation". Lux C121, kl 10.15.

26 april. Ingrid Bosseldal "Vart tog behaviorismen vägen? Social responsivitet mellan barn och vuxen, hund och människa".
Disputation. Opponent professor Tora Holmberg, Uppsala universitet.  Lux C126 13.15

29 mars. Eva Pennegård. "Att se undervisning genom elevers ögon".
"Licputation". Opponent Birgitte Lund Nielsen, docent professionsdidaktik, Århus Universitet. Kl 13.15 Lux C121.