lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Disputationer

Ny avhandling i utbildningsvetenskap

Vart tog behaviorismen vägen?

Ibland kan ett avhandlingsprojekt födas ur mötet med något som forskaren överhuvudtaget inte förstår. Så var det för utbildningsvetaren Ingrid Bosseldal. Efter att ha levt med hundar i nästan hela sitt liv, fick en valpkurs marken att gunga under hennes fötter. På fredag 26 april försvarar hon den avhandling i utbildningsvetenskap som föddes där.

-         - Vi hade fått en ny familjemedlem, valpen Lissie, och jag hade anmält mig och barnen till en valpkurs.

-        - Vid första kurstillfället skrynklade kursledaren ihop hela ansiktet i ren fasa när min åttaåring tillämpade de metoder jag lärt henne (ett korrigerande ryck i kopplet för att få tillbaka den lite okoncentrerade valpens uppmärksamhet).

-         - Jag fattade ingenting. När jag senast gick på valpkurs var det precis så valpägare lärde sig göra. Nu var det förbjudet. Gjorde hunden fel skulle vi bara låtsas som ingenting. Gjorde hon rätt skulle vi överösa henne med uppmuntrande tillrop och smaskiga godsaker.

Ingrid Bosseldal hade mött de så kallade mjuka metoderna: hundträningsvärldens version av den amerikanska behavioristen B F Skinners inlärningsteori. Och det ledde inte bara till en omprövning av hennes idéer om hur man bäst lever ihop med en hund. Snart handlade det också om synen på barn, barnuppfostran och lärande relationer, för att inte tala om synen på den amerikanska behavioristen B F Skinners inlärningsteori.

-       - Hur kunde det komma sig att Skinners inlärningsteori såg ut att leda till mjukare, mer interaktiva och icke-auktoritära metoder inom hundträningsvärlden samtidigt som den överförd till barnuppfostran och skolutbildning regelmässigt framhålls som odemokratisk och disciplinerande?

Med den frågan som utgångspunkt har Ingrid Bosseldal undersökt vad som händer med Skinners inlärningsteori när den används i olika uppfostrings- och utbildningssammanhang. 

Hon har lyssnat till en polishundstränare, analyserat läromedel och en tidskriftsdebatt om behavioristiska metoder i skolan, funderat över konsekvenserna av att se barn och vuxna, hundar och människor som huvudsakligen lika eller som huvudsakligen olika, spårat dolda behavioristiska tankegångar i svensk skolundervisning och deltagit i två utbildningar där Skinners inlärningsteori praktiseras: den ena av blivande hundinstruktörer, den andra av blivande föräldrautbildare.

Hon har dessutom återvänt till B F Skinners egna texter. Vad var det egentligen han försökte säga, mannen som har liknats vid en grobian och anklagats för allt från råttpsykologi till fanatism och psykisk barnmisshandel?

Resultatet presenteras vid hennes disputation på fredag den 26 april kl 13.15 i lokalen Lux C 126 på Helgonagatan 3 i Lund.

Kontakt: 
Ingrid Bosseldal, doktorand vid Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet
Telefon: 0767-92 58 99
E-post: 
ingrid.bosseldaluvet.luse

Avhandlingens titel: Vart tog behaviorismen vägen? Social responsivitet mellan barn och vuxen, hund och människa

Länk till avhandlingen: https://portal.research.lu.se/portal/en/publications/vart-tog-behaviorismen-vagen(48ccb2e7-8123-442d-ab4c-0b3584a9173d).html

Tid och plats för disputationen 
Tid: 2019-04-26 Kl 13.15
Plats: C126, LUX, Helgonavägen 3, Lund


 

Institutionens första licentiand

Nu är det dags för första licputationen vid forskarskolan Communicate science in school. Det är Eva Pennegård som lägger fram sin lic-avhandling Att se undervisning genom elevers ögon, den 29 mars kl 13.15 i C121 (LUX). Opponent är Birgitte Lund Nielsen, docent i professionsdidaktik, VIA University College, Aarhus. Avhandlingen finns tillgänglig som pdf från vecka 8. Vänd er till Eva P om ni önskar en pdf. Eva.pennegard@uvet.lu.se

 

Vill också passa på att meddela att Louise Rietz har 75%-seminarium den 19 mars i B429 (LUX) kl 13.15. Manuset Elevers argumentation  i sociovetenskapliga dilemman – En interventionsstudie i gymnasieskolans keminundervisningläses och diskuteras med Lena Hansson, biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan i Kristianstad. Avhandlingsmanus finns tillgängligt som pdf tre veckor före seminariet.

Institutionens första doktor

Den 12 maj 2017 var det dags för institutionens första disputation. Det var Martin Malmström som la fram sin avhandling Synen på skrivande: Föreställningar om skrivande i mediedebatter och gymnasieskolans läroplaner. Avhandlingen hittar du i fulltext här.

Disputationer (sida 1 av 4)

<< Första   < Föregående   1   2   3   4   Nästa >   Sista >>

<< Första   < Föregående   1   2   3   4   Nästa >   Sista >>