Konsten att höra till

Integration av unga migranter i staden genom kulturell platsutveckling

Projektet The Art of Belonging - Social integration of young migrants in urban contexts through cultural place-making undersöker hur konstprojekt kan påverka känslan av tillhörighet och erkännande i olika städer. Projektet finansieras av JPI Urban Migration och är ett samarbete mellan forskare, kommunrepresentanter och konstnärer i England, Sverige och Tyskland.

Vi gör forskningsstudien eftersom vi vet att en del ungdomar som har flyttat till en ny stad från andra platser kan tycka att det är svårt att hitta aktiviteter och platser dit de kan gå. Därför vill vi ta reda på mer om hur konstprojekt kan hjälpa ungdomar att känna sig hemma i sin nya stad. Vi vill att studien ska hjälpa nyanlända ungdomar att känna sig som en del av sina nya städer.

2 – 13 augusti 2021 kommer projektet att genomföra ett konstprojekt på Polhemskolan i Lund. Konstprojektet riktar sig till ungdomar som nyligen kommit till Lund från andra länder. Samtliga deltagare kommer inom konstprojektet att utforska staden Lund. Vi kommer att uppleva konst på bland annat museer och konsthallar, och deltagarna kommer att närma sig konstspråket genom guidade visningar och bildanalys. Museibesök kommer att öppna dörren till den kreativa processen och deltagarna kommer att arbeta individuellt utifrån valfri teknik och material. Olika konstformer, såsom graffitti, installationer, digital konst, fotografi och skulptur kommer att användas för att arbeta med deltagarnas uppfattning om möjligheter och hinder för social integration. Konstprojektet leds av Lara Sanna som själv är konstnär och bildlärare. Det kostar ingenting att vara med och allt material ingår. Deltagarna kommer också att få lunch/fika. Under projektet kommer den kreativa processen att kunna följas på en digital plattform och i slutet kommer alla verk att ställas ut digitalt på en digital portfolio. De färdiga konstverken kommer, i slutet av projektet, att ställas ut i Lund.

Forskare från Lunds universitet kommer att vara med under konstprojektet i augusti. De kommer också att intervjua deltagarna om konstprojektet. Forskarna kommer sedan att skriva om projektet, både i vetenskapliga artiklar och i en rapport till Lunds kommun. Två liknande konstprojekt som det i Lund genomförs samtidigt i Nottingham (England) och Hannover (Tyskland). Den digitala plattformen som visar arbetet i konstprojektet görs tillsammans med ungdomar som deltar i projekten i England och Tyskland.

Ansvariga 

Vi är två forskare från Lunds universitet som gör den svenska delen av projektet tillsammans. Vi jobbar på institutionen för utbildningsvetenskap. Hör gärna av dig om det är något du undrar. 

Sinikka Neuhaus, sinikka.neuhausuvet.luse

Katarina Blennow, katarina.blennowuvet.luse

Ansvarig för själva konstprojektet är konsthistoriker och bildlärare Lara Sanna. lara.sannalundse

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2021-08-06