Forskarskolan ROCIT

Forskarskolan ROCIT

Forskarskolan ROCIT i Utbildningsvetenskap med inriktning mot forskning om samverkan i lärarutbildning är ett samarbete mellan 8 lärosäten. I grunden är syftet med den att förbättra lärarutbildningen genom att koppla samman akademi och verksamheten ute på skolorna.

Forskning om samverkan i lärarutbildning (ROCIT- Research on Collaboration in Teacher Education) är en ny forskarskola i samverkan mellan åtta lärosäten. Forskarskolans mål är att stödja en framtida lärarutbildning i samverkan med skola och lärare, och att genom forskning:

  • Utveckla lärarprofessionen i samspel med forskningen.
  • Stärka utvecklingen av lärarstudenters yrkeslärande och bedömningen av deras yrkeskunnande, i samverkan mellan skola och akademi.
  • Bidra till hållbar kunskapsutveckling för lärare och lärarutbildare genom att beakta såväl praktikens villkor som lärares/lärarutbildares arbetssituation i produktion av forskningsresultat.

Vem riktar sig forskarskolan till?

ROCIT riktar sig till verksamma lärare och handledare inom högskolor och universitet, samt i skolor, förskolor och fritidshem som medverkar inom framför allt den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen.

Syftet med ROCIT

Forskarskolan ROCIT ska bidra till att arbeta fram modeller för långsiktiga och hållbara strukturer för samverkan mellan huvudmän och lärosäten i och genom lärarutbildningarna. Centralt i forskarutbildningen finns frågor om yrkesutövningens egen kunskapsutveckling och kunskapsproduktion. Ett viktigt mål är att utveckla förståelsen av spänningsfältet mellan erfarenhetsbaserat och vetenskapligt grundat kunnande, samt av lärares arbetssituation och de organisatoriska förutsättningarna för lärarprofessionens utveckling.

Samarbete mellan åtta lärosäten

Doktoranderna som antagits till Utbildningsvetenskap med inriktning mot forskning om samverkan i lärarutbildning vid Lunds universitet är placxerade vid något av de ingående lärosätena.

Forskarskolan är ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmö universitet, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Uppsala universitet, Södertörns högskola, Linnéuniversitetet, Gävle högskola och Kungliga Tekniska Högskolan.

Läs om de ingående lärosätenas forskningsmiljöer.

Läs mer om ROCIT
 

Roger Johansson

Kontakt

Föreståndare för ROCIT
Professor Roger Johansson vid Lunds universitet
roger.johanssonuvet.luse
Mobil: 0709 655 380
 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2022-09-06