Vill du studera eller forska i vår? Sök nu!

Publicerad den 29 september 2014

Har du redan läst dina ämnen vid universitet eller högskola och vill fördjupa dig genom att studera på avancerad nivå? Eller är det kanske forskning som lockar?

Nu är anmälan öppen till vårens utbildningar vid Institutionen för utbildningsvetenskap. Du kan bland annat läsa till lärare på tre terminer med kompletterande pedagogisk utbildning eller doktorera i de naturvetenskapliga och tekniska ämnenas didaktik.KPU
Kompletterande pedagogisk utbildning är en utbildning på avancerad nivå och riktar sig till dig som redan har kompetensen inom dina ämnen. Under tre terminer får du lära dig att lära ut dina ämnen både genom teoretiska studier och genom praktik, på din framtida arbetsplats- skolan. På programmets teoretiska del får du bland annat att läsa kurser i ämnesdidaktik, betyg och etik. Du får också verktyg som hjälper dig med hur du kan organisera och strukturera innehållet i din undervisning. Låter det som något för dig? <link>Läs mer här. Forskarskolan
Forskarskolan genomförs under fyra år med 50 procent tjänstgöring på skola/kommun och med 50 procent forskning och avslutas med en licentiatexamen.Den planerade forskarskolan kommer att utbilda tolv licentiander, som är förskollärare samt lärare inom grundskola eller gymnasieskola med fokus på kommunikationens betydelse för elevers motivation och lärande i de naturvetenskapliga ämnena. Syftet med forskarskolan är att identifiera hur naturvetenskaplig kommunikation i olika sammanhang och miljöer kan vara ett hinder eller ett stöd för elevers intresse och förståelse. Låter det intressant? <link>Läs mer här.

Vill du ha vägledning?

Kontakta gärna vår studievägledare Rebecca för samtal om utbildning. Mer information och kontaktuppgifter hittar du här: <link internal link in current>studievägledning.

Välkommen med din anmälan!