Vetenskapsteori för sanningssökare - ny bok om vetenskap, filosofi och moral

Publicerad den 19 september 2013

I boken Vetenskapsteori för sanningssökare skriver Johannes Persson, professor i filosofi och prefekt för institutionen för utbildningsvetenskap tillsammans med sin kollega i Lund, Nils-Eric Sahlin professor vid avdelningen för medicinsk etik, om vetskap, filosofi och moral. Författarna lyfter det sokratiska förhållningssättet, d v s att vi alla har en moralisk förpliktelse att sträva efter klarhet och vara medvetna om våra tankars felbarhet, och inte minst måste vi vara ärliga vad gäller vår kunskaps brister. Att vara sokratiska är lika fruktbart och viktigt i vardag som i vetenskapen och ett förhållningssätt som vi alla kan lära något av. Boken Sanningssökare är utgiven av Fri Tanke förlag och kan beställas via deras hemsida <link http: www.fritanke.se>www.fritanke.se.
  • <link http: www.fritanke.se bok vetenskapsteori-for-sanningssokare>Beställ boken här