Vem räknas som värdefull inom akademin? Ny avhandling belyser svårigheterna för unga forskare att navigera fram till en fast tjänst.

Av Caroline Cabot - Publicerad den 1 mars 2024
Omslag

Hur tar man sig fram som ny forskare inom dagens akademi där utvärderingar är ständiga och konkurrensen hård? Det undersöker Jonatan Nästesjö i sin nya avhandling Uncertainty, Worth, Identity: How Early Career Academics Navigate Evaluative Landscapes, vid Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet.

I sin avhandling utforskar Jonatan Nästesjö det komplexa samspelet mellan värde, värdering och akademisk socialisation för unga forskare inom statsvetenskap och historia. Han har djupintervjuat 35 postdoktorala forskare som alla disputerat men saknar fast anställning – där frågor om hur man kan visa sitt värde och få andras erkännande för en fortsatt karriär inom akademin ställs på sin spets. I avhandlingen identifieras två slutsatser:

Snävare karriärskript:  Å ena sidan visar avhandlingen att de strukturer och ramverk som präglar den postdoktorala fasen skapar allt snävare skript för hur framgång och värde definieras. Detta ligger i linje med tidigare forskning som betonat hur en akademisk kultur präglad av produktivitet, konkurrens och social osäkerhet reducerar unga forskare till endimensionella karriärsubjekt.

Pragmatisk problemlösning: Å andra sidan visar studien också att unga forskare inte bara navigerar utvärderingslandskap genom att försöka att maximera sin egen position. Snarare kombineras sådana kalkylerande praktiker med ett slags moraliskt arbete där såväl identitet som moralitet fungerar som viktiga motiv för att navigera utvärderingslandskap. Avhandlingen pekar därmed mot en förståelse av karriärskapande som en form av pragmatisk problemlösning kopplad till hur man på ett legitimt sätt kan hävda, avfärda och balansera mellan olika föreställningar om vem och vad det är som räknas som värdefull inom akademin.

Jonatan Nästesjö kommenterar: "Studien väcker viktiga frågor kring styrning, finansiering, arbetsvillkor och disciplinära traditioner i akademin, och hur dessa påverkar vilka som 'passar in' och vilken kunskapsproduktion som premieras."

För intervju om avhandlingen, kontakta: jonatan.nastesjouvet.luse
Läs hela avhandlingen här.