Vanja Lozics artikel i topp bland Skolverkets forskningsartiklar!

Publicerad den 17 februari 2015

Vanja Lozic bevakar ämnesdidaktisk forskning i samarbete mellan institutionen för utbildningsvetenskap och Skolverket. Han har nyligen skrivit om tidiga insatser vid läs- och skrivsvårigheter, ett inlägg som fick 56 000 personer att via facebook läsa hans artikel och toppa listan över mest lästa artiklar.

Vanja Lozic är i grunden gymnasielärare i samhällskunskap och historia, men började 2005 på en forskarutbildning med inriktning mot historieämnet vid Malmö Högskola. För sin avhandling ”I historiekanons skugga – historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle” vann han pris för bästa avhandling vid Malmö Högskola 2010. Avhandlingen handlade om hur gymnasieungdomar i Malmö upplever sin identitet och hur det påverkar synen på historieämnet. År 2012 ansökte institutionen för utbildningsvetenskap om att få anställa Vanja utifrån ett uppdrag som Skolverket utannonserat. Uppdraget går ut på att bevaka allmändidaktisk forskning och göra den mer tillgänglig genom kortare artiklar som publiceras på Skolverkets hemsida. Skolverket skriver att målet med uppdraget är att ”öka kunskapen om forskning hos rektorer och lärare, så att de kan dra nytta av och använda forskningsresultaten i praktiken.”
Vanja säger själv att ett stort fokus ligger på undervisningsmetoder och att utmaningen i hans arbete främst består i att lyfta fram hur man kan applicera det forskningen belyser i konkret undervisning. Något som inte alltid är tydligt framskrivet i de forskningsresultat han skriver om i sina artiklar. Samtidigt som han har till uppgift att hans artiklar ska vara representativa för den avhandling han skriver om, ska han göra ett urval av vad som är mest relevant för läsarna. Det handlar om att välja det som man tror är till den största nyttan, menar Vanja.
Den artikel som ligger på topp bland Skolverkets mest lästa forskningsartiklar har rubriken ”Tidiga insatser viktiga mot läs- och skrivsvårigheter” och behandlar Tjernbergs avhandling ”Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande”. Vanja tror själv att anledningen till att artikeln fått så stor spridning och uppskattning är att det pågår en politisk debatt kring läsningen inom skolan. Likande uppmärksamhet fick senast en artikel som Vanja skrev 2013 med rubriken ”Hemläxors nytta inte självklar”, som även den publicerades i en tid då politiska diskussioner om läxornas vara eller icke-vara stod högt på den politiska agendan.
Vanjas artiklar sätter med en tydlig vetenskaplig blick focus på de brännpunkter där forskningen och politiken möts. För dig som vill läsa fler artiklar av Vanja rekommenderas att följa Vanja Lozic på Skolverkets hemsida.