Vad pågår i de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna?

Publicerad den 19 oktober 2020
Dekorativ bild

Nu kan du få veta allt och mer därtill som du undrat över rörande ämneslärarstudenternas utbildningsvetenskapliga kärnkurser.

Den 4 november kl 15-17 inbjuds alla som är engagerade i ämneslärarutbildningen vid LU till en fördjupad presentation av de utbildningsvetenskapliga kärnkursernas innehåll och struktur. Mötet hålls i zoom. Anmäl dig till ingrid.bosseldal@uvet.lu.se så får du en länk till det zoom-rum vi träffas i.