Utlysning fröpengar

Publicerad den 17 maj 2020

Nu finns det fröpengar att söka inom området praktiknära utbildningsforskning.

Samordningsgruppen för praktiknära forskning vid Lunds universitet utlyser fyra anslag om vardera 50.000 kr. för skrivande av forsknings-ansökningar inom området praktiknära skolforskning. Utlysningen riktar sig till disputerade lärare och forskare som är anställda vid Lunds universitet och som avser utarbeta forskningsansökan 2020-2022 inom området praktiknära skolforskning och som har aviserat att de bedriver sådan forskning genom att anmäla sig till kompetenslistan för praktiknära skolforskare vid Lunds universitet. Om potentiell sökande inte har anmält sig till kompetenslistan går det bra att göra det till Anders Persson innan ansökningstidens utgång den 4 september 2020 Ansökan skall utformas enligt anvisningar som du hittar <link file:58538 download internal link in current>här och skickas som en sammanhållen PDF-fil till Anders Persson (anders.persson@uvet.lu.se) senast den 4 september 2020. Bilagor: Information om möjliga forskningsområden hittar du <link file:58540 download internal link in current>här Verksamhetsplan 2020 och 2021 för projektet och försöksverksamheten Praktiknära forskning/Utbildning, lärande, forskning (PF/ULF) vid Lunds universitet hittar du <link file:58539 download internal link in current>här