Universitetet samlar kunskap om lärande i ny antologi

Publicerad den 11 juni 2014

Hur väl är nya digitala läromedel anpassade till våra kognitiva förmågor? Vilka färdigheter är viktigast för ett gott studieresultatet? Hur bör skolmatematiken vara för att passa tjejer bättre? Dessa och många fler frågor ställer sig ett 40-tal lundaforskare i en ny antologi om lärande. Pressen är välkommen att ta del av den och tala med någon av forskarna.

Det är framför allt vid lärarhögskolor som det bedrivs forskning inom ämnet utbildningsvetenskap. Lunds universitet hade under åren 1998 och 2011 ingen lärarutbildning men likväl bedrevs här forskning om lärande. Kognitionsforskare vid Lunds universitet bedrev (och bedriver) högklassig forskning om inlärning, rättssociologer om skolledarskap och inom historia, naturvetenskap och språk bedrivs forskning om didaktik, det vill säga hur man bästa lär ut just de här ämnena.   Sedan 2011 finns en lärarutbildning vid Lunds universitet och med den bildades ett aktivt nätverk för utbildningsvetenskaplig forskning. Nätverket har i dagarna utkommit med en antologi där man för första gången försöker spegla universitetets bredd när det gäller forskning om lärande, undervisning och utbildning. Text: Ulrika Ordesson