UKÄ:s utvärdering av ämneslärarutbildningarna

Publicerad den 18 februari 2020

Utbildningschef Sinikka Neuhaus kommenterar UKÄ:s stora utvärdering av ämneslärarutbildningen i landet.

UKÄ:s stora utvärdering av ämneslärarutbildningarna i Sverige är klar. Av de 27 lärosäten som erbjuder ämneslärarutbildning har 20 lärosäten fått ifrågasatt kvalitet. De ämnen som utvärderats och berör ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet är svenska, matematik, musik och utbildningsvetenskaplig kärna och Lund har fått ifrågasatt kvalitet vad gäller utbildningarna till ämneslärare i svenska och matematik, samt vad gäller studentinflytandet i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Ämneslärarutbildningen är mycket ung i Lund och ännu har inga studenter examinerats. Utbildningen startade 2016 och erbjuder lärarutbildning i ämnena fysik, matematik, svenska, engelska, moderna språk, svenska som andra språk, historia och religionskunskap.

-          -  Att ämneslärarutbildningen i Lund är under uppbyggnad påverkar ofrånkomligt UKÄ:s bedömning av utbildningens helhet. När underlagen för utvärderingen lämnades in 2018 hade vi ännu inte kommit halvvägs med utbildningen.  Idag är flera av de potentiella svagheter som utvärderarna riktar kritik mot, som ämnesdidaktisk kompetens, studentinflytande och samverkan inom utbildningen, redan åtgärdade eller sådant som vi aktivt jobbar med, säger Sinikka Neuhaus. Bland annat projekteras två nya professurer i ämnesdidaktik inom språkinstitutionerna.

-         -  Det råder stor lärarbrist i landet och det är angeläget för Lunds universitet att bidra med utbildning av högsta kvalitet i regeringens pågående utbyggnad av svensk lärarutbildning. Vi bedriver ett omfattande utvecklingsarbete och bland annat pågår just nu en intern utredning av utbildningens kvalitet och förutsättningar, som snart kommer att presenteras av utredare Lars Haikola. Det kommer att ge ytterligare en pusselbit till vårt arbete med att bygga en riktigt bra ämneslärarutbildning i Lund.

-          - UKÄ :s bedömning ger parallellt med den interna utredningen värdefull information i det fortsatta arbetet. UKÄ har använt en mall som utgår från en fullt utbyggd lärarutbildning, vilket LU inte har idag, men bedömningen ger oss svar på vilka områden vi bör prioritera.