Terminsstart!

Publicerad den 31 augusti 2015

Idag den 31/8 startade höstterminen för drygt 225 nya ämneslärarstudenter.

För första året antar vi blivande ämneslärare för gymansiet i ämnet matematik. Uppropet hölls på Campus Helsingborg men studenterna i ämnet matematik kommer att läsa sin ämneskunskap nere i Lund på centrum för matematik. Malin Christersson som är doktorand vid institutionen för utbildningsvetenskap och som också kommer att ha studenterna i undervisning, berättar om ämnesstudierna i Lund. Idag startade även terminen för de studenter som ska läsa ingångsämnena samhällskunskap, svenska, engelska, historia och fysik. Vi är mycket glada att kunna inleda terminen med så många intresserade och engagerade blivande ämneslärare.